Podziękowanie

Drodzy nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i obsługi, studenci!

 

W związku z zakończeniem swojej pracy na stanowisku dyrektora Filii w Ełku UWM w Olsztynie składam serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi mogłem rozwijać naszą placówkę edukacyjną, służąc lokalnej społeczności i służąc całej naszej Ojczyźnie. Dziękuję studentom, którzy do nas przyszli i swoją energią wspierają rozwój Filii. Dziękuję kadrze naukowo-dydaktycznej, której troska o jakość codziennej pracy decyduje o renomie naszej placówki, i całego Uniwersytetu. Dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi, z poświęceniem dbających o to, aby wszystko funkcjonowało bezbłędnie pod względem organizacyjnym i technicznym. Dziękuję zwłaszcza Panu dr. Jackowi J. Mrozkowi, dotychczasowemu wicedyrektorowi Filii, który obejmuje stanowisko dyrektora, co budzi nadzieję i na podtrzymanie dorobku, i na dalszy rozwój. Wszystkim z całego serca dziękuję za dobrą współpracę i życzę, abyśmy wszyscy odnajdywali poczucie spełnienia w tej wspólnocie, która powstaje w naszej Filii.

Bogu niech będą dzięki!

 

Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz