Pierwszy Kongres Technologii Wirtualnych, czyli o zastosowaniach VR/AR w praktyce

Dwa dni wypełnione prezentacjami, warsztatami oraz panelami dyskusyjnymi, prowadzonymi przez specjalistów z branży nowych technologii, a także przedstawicieli świata nauki – to kluczowe elementy pierwszej edycji Kongresu VRT – Zastosowania VR/AR w praktyce, który odbył się w dniach 14 – 15 lipca br. w Wiśle. Patronat nad wydarzeniem, zorganizowanym przez VRTechnology, objęły: NATO DEEP eAcademy, Akademia WSB, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej oraz Moto-Profil. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: GeekWeek oraz Comparic.pl. Wygłoszono 24 referatów, zaś uczestnicy, w liczbie ponad stu, mogli wypróbować Multimedialny Trenażer Strzelecki, zapoznać się z procesem skanowania 3D oraz akwizycji ruchu, jak również sprawdzić kilkanaście symulatorów VR/AR zorganizowanych w sześć stanowisk. Wśród prelegentów znaleźli się renomowani eksperci o uznanym międzynarodowym dorobku oraz praktycy, realizujący różnorodne projekty. W przedsięwzięciu uczestniczył pracownik Filii UWM w Ełku - dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM (dyrektor NATO DEEP eAcademy). Podczas debat poruszane były kwestie istotne dla praktycznego zastosowania VR/AR, m.in. w takich obszarach jak: gry i rozrywka, symulacje medyczne, cyberbezpieczeństwo, edukacja oraz szkolenia oraz doradztwo zawodowe, wirtualne przymierzalnie, systemy na potrzeby Straży Pożarnej, systemy na potrzeby Straży Granicznej, systemy terapeutyczne, luksusowe i turystyczne oraz systemy na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Uczestnicy mogli wypróbować Multimedialny Trenażer Strzelecki, zapoznać się z procesem skanowania 3D i akwizycji ruchu, jak również sprawdzić kilkanaście symulatorów VR/AR. Kulminacją Kongresu była uroczysta gala, podczas której wręczono dziesięć statuetek za szczególne osiągnięcia sfery VR w sześciu wiodących obszarach zastosowania. Laureatem, w kategorii „Bezpieczeństwo i obronność" został dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM. Pierwszy „Kongres VRT – zastosowania VR/AR w praktyce" odpowiada na potrzebę utworzenia forum wymiany myśli, dyskusji nad pomysłami oraz prezentacji osiąganych rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii. Kongres stanowił pierwsze z cyklu działań niezbędnych do wdrożenia powyższej idei w życie. W ramach kolejnych działań powołana zostanie rada programowa oraz rada naukowa, a każdy kolejne wydarzenie składać się będzie z co najmniej dwóch głównych części: (1) prezentacji firm/instytucji i warsztatów VR/AR, (2) konferencji naukowej, której referaty będą opublikowane w wysoko punktowanej monografii/czasopiśmie. Kongres w Wiśle stanowił jednocześnie zakończenie tygodniowych warsztatów z zakresu VR, zorganizowanych w Katowicach i Dąbrowie Górniczej, pod auspicjami NATO DEEP eAcademy, dla przedstawicieli podmiotów szkolnictwa wojskowego krajów partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przedsięwzięciem kierował dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM.