Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- studia jednolite magisterskie