Obowiązkowe szczepienia w kierunku Covid-19

 Szanowni Państwo,


informujemy, iż weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r.

dotyczące obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19.

Rozporządzenie dotyczy studentów kształcących się na cyt.

( ......) kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, 

o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

 i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) (......)

Osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19 są zobowiązane do poddania się szczepieniu ochronnemu

 w terminie nie później niż do dnia 1 marca 2022 r. Prosimy o zastosowanie się do w/w Rozporządzenia.

 

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii