Nowe rozwiązanie e-learningowe dot. prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym.

Prowadzone z inicjatywy dyrektora Filii w Ełku UWM w Olsztynie, ks. prof. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, działania ukierunkowane na poszukiwania optymalnych rozwiązań dot. prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym, a nawet egzaminowania, zakończyły się powodzeniem. Istota polega na zintegrowaniu systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton z platformą e-learningową LMS ILIAS, co jest pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce oraz unikatem w skali światowej. 

 Wdrożone rozwiązanie poszerza spektrum możliwości prowadzenie aktywnych zajęć w ramach e-learningu synchronicznego. Platforma BBB służy do komunikacji z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz wspólnej tablicy. To także udostępnianie ekranu z możliwością rejestrowania. Na platformie LMS ILIAS prowadzona jest natomiast komunikacja poprzez kilka funkcjonalności platformy, np.: forum, mailing, blog przedmiotu, moduł ćwiczenia oraz moduł do testów (na podstawie puli pytań).

 Zajęcia w formie pilotażowej były prowadzona przez zespół wykładowców Filii UWM, kierowany przez dr. hab. Piotra Gawliczka, prof. UWM. Programem byli objęci studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Filii w Ełku UWM.

 

Na zdjęciu - zrzut ekranowy z zajęć prowadzonych 21 maja 2020 roku przez dr. hab. Piotra Gawliczka z grupą pierwszego rocznika, studiów licencjackich na kierunku administracja.