MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji. EŁK 8-9 czerwca 2018 r.