Międzynarodowa konferencja naukowa na Słowacji

14-15 listopada 2019 r., w kompleksie konferencyjnym zamku Viglas, odbyła się 5. międzynarodowa konferencja naukowa na temat: „The Castle Days of Law in Banska Bystrica”. Organizatorem był Wydział Prawa Uniwersyteu Mateja Beli z Bańskiej Bystrzycy. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów szkolnictwa wyższego oraz instytucji naukowych z Węgier, Republiki Czeskiej, Królestwa Niderlandów, Włoch, Słowacji oraz Polski. Wśród grupy z naszego kraju obecni byli pracownicy badawczo-dydaktyczni Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: dyrektor Filii, ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM oraz dr Jacek Mrozek. Przedstawili oni referaty konferencyjne w ramach obrad dwóch sekcji: 
(1) historii państwa i prawa,
(2) prawa międzynarodowego i europejskiego.