LEGIA AKADEMICKA

RUSZA CZWARTA EDYCJA PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

27 listopada 2020 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję nr 164/MON w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Dokument 30 listopada opublikowano w dzienniku urzędowym MON.

Decyzja określa sposób organizacji oraz zasady realizacji programu. Część teoretyczna realizowana będzie w uczelniach cywilnych, a część praktyczna w wytypowanych jednostkach wojskowych.

Jest to kontynuacja pilotażowego projektu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka, który Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w roku akademickim 2017/2018.

Program będzie obejmował realizację podoficerskiego jak i oficerskiego szkolenia wojskowego realizowanego w ramach jednego roku akademickiego w części teoretycznej uwzględniającej e-learning w uczelniach cywilnych. Szkolenie praktyczne realizowane będzie w ramach ćwiczeń wojskowych w wytypowanych jednostkach podczas letniej przerwy międzysemestralnej (jeden lub dwa turnusy). Finałem szkolenia praktycznego będzie egzamin podoficerski i mianowanie studentów na stopień kaprala. Jeżeli chodzi o program oficerski, który wchodzi po raz pierwszy, warunkiem podstawowym do jego przystąpienia jest ukończenie modułu podoficerskiego.

Nie znamy wszystkich założeń programu gdyż do jego realizacji potrzebne są szczegółowe ustalenia, które obecnie są wypracowywane pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ale biorąc pod uwagę obecną decyzję MON, program Legii Akademickiej będzie realizowany tak samo, jak w roku akademickim 2019/2020, czyli w formie zdalnej.

Już obecnie zainteresowani studenci mogą składać wniosek ochotnika w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka, który jest podstawą przystąpienia do tego programu.

Wniosek (osobiście lub w formie elektronicznej czy drogą pocztową) należy składać w sekretariacie Filii UWM w Ełku:

drogą elektroniczną: e-mail: joanna.chyla@uwm.edu.pl,uwmelk@uwm.edu.pl

drogą pocztową:

UWM FILIA W EŁKU

ul. Kościuszki 23 pok. 4
/Legia Akademicka IV/

Więcej informacji o IV edycji Legii Akademickie w artykule na stronie https://www.defence24.pl/zmiany-w-programie-legia-akademicka

 Wnioski należy pobrać w Dziekanacie lub ze strony internetowej UWM Filia w Ełku i wypełnione złożyć w Dziekanacie
w terminie max. do 26.02.2021r. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 wnioski można również składać elektronicznie – jako scan, na adres emaliowy: uwmelk@uwm.edu.pl

Wnioski będą przekazane do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub bezpośrednio w Wojskowej Komendy Uzupełnień.

 

Koordynator programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej w Filii UWM w Ełku –  Dyrektor Filii UWM kpt. rez. dr Jacek Mrozek.