Konferencja NATO w Budapeszcie

17-19 czerwca 2018 r. w Budapeszcie odbyła  się doroczna konferencja uzgodnieniowa ds. edukacji obronnej programu NATO DEEP (8. Functional Clearing House on Defence Education Enhancement Program). Celem było podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania tej inicjatywy. Gospodarzem przedsięwzięcia był Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych (National University of Public Services - NUPS). Uczestniczyło 70 przedstawicieli z 18 krajów NATO i Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, reprezentujących 40 podmiotów, w tym trzy z Polski: Wojskową Akademię Techniczną, Akademię Marynarki Wojennej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W trakcie obrad, pracownik naukowo-dydaktyczny UWM, Filii w Ełku - dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM - przedstawił prezentację dot. uwarunkowań wdrażania e-learningu w krajach objętych programem DEEP.
 
Celem DEEP jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez profesjonalizację kształcenia i szkolenia oficerów, podoficerów oraz pracowników cywilnych instytucji sfery bezpieczeństwa krajów partnerskich, zgodnie z obowiązującymi  w NATO standardami. Programem DEEP objętych jest obecnie 15 państw: Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Irak, Kazachstan, Kirgizja, Północna Macedonia, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Serbia, Tunezja, Ukraina.
UWM w Olsztynie od października 2018 roku aktywnie uczestniczy w programach DEEP dot. Ukrainy, Azerbejdżanu, Armenii, Północnej Macedonii, Tunezji, wspierając działania NATO związane z wdrożeniem systemowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość. Jeszcze w 2019 roku przedsięwzięciami e-learningowymi zostaną objęte kolejne kraje: Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Irak oraz Kazachstan.