Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej

Z uwagi na podjęte działania profilaktyczne związane z zawieszeniem zajęć w Uczelni do 29 marca br, 
zostają zawieszone 
także zajęcia szkolenia teoretycznego Legii Akademickiej - w kolejne soboty tj. 14.03,  21.03. oraz 29.03.
Kolejne terminy zajęć zostaną ustalone w trybie roboczym, 
po 
zakończeniu przerwy w nauce określone Zarządzeniem Rektora UWM nr 32/2020 z 11 marca 2020r.

dr Tadeusz Masiowski