Dokumenty wymagane od zakwalifikowanych na studia

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w Dziekanacie Wydziału w Ełku

w terminie 13-20 lipca 2018r.

1.  podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

2. kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM ul. Kościuszki 23 w Ełku).

3. kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM ul. Kościuszki 23 w Ełku).

4. fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL- wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg.

 5. fotografię o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz Nr PESEL