Bonus rekrutacyjny - jedyny taki w Polsce

 
Prowadzone z inicjatywy Dyrektora Filii UWM w Ełku, ks. prof. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, innowacyjne działania rekrutacyjne znajdują kolejne potwierdzenie. Najnowszy przykład stanowi, że wszyscy nowoprzyjęci studenci Filii UWM w Ełku otrzymają, jako jedyni w Polsce, możliwość ukończenie certyfikowanego kursu e-learningowego dot. istoty kształcenia zdalnego: "Ale, czy to będzie możliwe zdalnie? Tak to będzie możliwe zdalnie!". Kurs będzie dostępny nieodpłatnie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na platformie LMS ILIAS Filii UWM w Ełku: uwmelk.edu.pl w wersjach językowych: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, ukraińskiej i polskiej. Kurs wieńczony jest stosownym certyfikatem, potwierdzającym ukończenie. Ponadto, w trakcie procesu kształcenia, studenci Filii UWM w Ełku będą mieli możliwość nieodpłatnego ukończenia kolejnych, certyfikowanych kursów e-learningowych. Filia UWM w Ełku to kształcenie na odległość na najwyższym poziomie! Wkrótce informacje o naszej nowej pracowni e-learningowej, czyli rzecz tyczyć będzie sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości wirtualnej.