20 pkt. dla "Civitas et Lex"!

Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych z Polski i za granicy. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina.

W tym zacnym gronie znalazło się czasopismo naukowe  naszej Filii - ''Civitas et Lex" - z liczbą 20 punktów. Serdecznie gratulujemy!

Czasopismo ''Civitas et Lex" zostało założone w 2014 r. Publikowane są w nim materiały z zakresu wybranych nauk społecznych oraz humanistycznych. Wydawcą pisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Szczegółowe informacje nas temat pisma znajdą Państwo na stronie internetowej (uwm.edu.pl/wstis/publikacje/) oraz na stronie Platformy Czasopism UWM w Olsztynie (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel).