Fakty
Nasi ludzie w PAN - Komitet Techniki Rolniczej

Nasi ludzie w PAN - Komitet Techniki Rolniczej

Wśród 25 członków Komitetu Techniki Rolniczej PAN w kadencji 2011 - 2014 znalazło się 2 przedstawicieli UWM: prof. Janusz Piechocki i prof. Tadeusz Rawa - obaj z Wydziału Nauk Technicznych UWM. Prof. Janusz Piechocki jest dziekanem WNT, a prof. Tadeusz Rawa - prorektorem UWM.

 

Komitet Techniki Rolniczej zajmuje się mechanizacją, elektryfikacją, techniką melioracyjna i budownictwem rolniczym oraz filmem i innymi środkami audiowizualnymi, a także zastosowaniem informatyki w rolnictwie.


Prof. Janusz Piechocki
członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN jest po raz drugi. Pełni w nim funkcję przewodniczącego sekcji energetycznej zajmującej się odnawialnymi źródłami energii pochodzenia rolniczego.


Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Pracuje na UWM od 1976 roku. Doktorat obronił w 1981 r. Habilitacja w 1998 r. Nominacja na stopień naukowy profesora w 2006 r. W l. 1999-2008 prorektor UWM. Od 2008 r. dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM, kierownik Katedry Elektrotechniki i Energetyki WNT. Zajmuje się energetycznymi aspektami produkcji żywności, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz gospodarką energetyczną.


- To że się znaleźliśmy się wśród 25 specjalistów z całej Polski - elity naukowej naszej dziedziny - świadczy, że jesteśmy znani i dobrze oceniani. Poczytujemy to sobie za wyróżnienie - twierdzi prof. Piechocki.

 

Prof. Tadeusz Rawa jest członkiem komitetu po raz kolejny. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Nitrze na Słowacji w 1971 r. Doktorat 1980 r., habilitacja 1993 r. Nominację na stopień prof. uzyskał w 2001 r. Pracę zawodową na WSR zaczął w 1971 r. Pracownik Katedry Maszyn Roboczych i Procesów Separacji. Od 2008 r. prorektor UWM. Zajmuje się badaniami teoretycznymi i doświadczalnymi technologii konstrukcji maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do czyszczenia i sortowania nasion.


- Dzięki przynależność do Komitetu znajduję się w gronie osób decydujących o kierunkach rozwoju nauki i rozwoju osobistego ludzi oraz ośrodków naukowych. Komitet to miejsce kontaktów i wymiany poglądów. Stąd różne idee można przenosić na swój grunt - wyjaśnia swą misję w komitecie prof. Rawa.


lek