Fakty
UWM pomoże w informatyzacji państwa

UWM pomoże w informatyzacji państwa

Prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju uczelni UWM został członkiem Rady Informatyzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji na lata 2012-2014. Skład Rady powołał Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.


Rada Informatyzacji jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektu Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów rozporządzeń i przygotowywanie, z własnej inicjatywy, na wniosek lub we współpracy z właściwymi organami administracji rządowej, propozycji lub rekomendacji w sprawach istotnych dla rozwoju standardów i technologii informatycznych oraz możliwości lub potrzeby ich stosowania w administracji publicznej lub gospodarce.


- Na pewno rada będzie bardzo aktywna. Na pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu powstał projekt nazwany przez ministra Boniego „Stajnia Augiasza". Chodzi o to, że musimy wiele kwestii uporządkować. Najważniejszym wyzwaniem jest ocena i wybór projektów informatycznych finansowanych przez Unię Europejską tak, aby te pieniądze nie zostały zmarnowane - mówi prof. Szczepan Figiel.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest realizatorem innowacyjnego projektu badawczego „E-administracja warunkiem rozwoju Polski". Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości w administracji.


- Na podstawie wyników badań przygotujemy modele referencyjne przebiegu procesów zachodzących w polskich urzędach. Projekt powinien zakończyć się wprowadzeniem pewnych standardów, które usprawnią funkcjonowanie administracji publicznej - opowiada prof. Szczepan Figiel, koordynator projektu.


W skład Rady Informatyzacji weszło kilka osób z innych ośrodków akademickich w Polsce - głównie z Warszawy. Dla UWM jest to bardzo duże wyróżnienie i promocja. Chociaż jesteśmy dość młodym ośrodkiem naukowym to nasze badania są dostrzegane i przede wszystkim doceniane.


- Będę się starać, aby nasze rozwiązania odpowiednio eksponować i doprowadzić do ich wdrożenia w administracji publicznej. Informatyzacja nie jest celem sama w sobie. Wszystko co jest nam oferowane, wymaga funduszy. Jako specjalista w zakresie ekonomii będę się koncentrować właśnie na aspektach ekonomicznych tych przedsięwzięć - dodaje prof. Figiel.


syla