Fakty
Nagroda za wolontariat

Nagroda za wolontariat

Dr Stanisław Bułajewski pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji UWM został laureatem wojewódzkiego konkursu „Barwy wolontariatu".


Była to już 11. edycja konkursu „Barwy wolontariatu" organizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. Jest on okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom za bezinteresowność, poświęcenie, pomoc i społeczne zaangażowanie we współpracujący z organizacjami publicznymi i osobami prywatnymi. W trakcie uroczystej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (2.12) Centra Wolontariatu nagrodę za szczególne osiągnięcia przyznały dr. Stanisławowi Bułajewskiemu.


- Wyróżnienie, które otrzymałem jest dla mnie ogromnym osiągnięciem. Co istotne zostałem doceniony za bezinteresowną pomoc prawną, jaką staram się świadczyć już od kilkunastu lat osobom, które są w trudnych życiowych sytuacjach. Moja pomoc dociera głównie do osób, które doświadczają przemocy w swoich rodzinach. Pomagam również stowarzyszeniom, jak i Studentom z naszego uniwersytetu, którzy zgłaszają się do mnie z różnymi problemami prawnymi. Bezinteresowna pomoc wymaga jednak czasu, który niestety zabieram swojej rodzinie. Oczywiście takie wyróżnienie daje jeszcze większą motywację do pracy i potwierdza, że warto pomagać. Staram się być po prostu dobrym człowiekiem, który pamięta, że nie żyje sam na tym świecie - mówi dr Bułajewski.


Komisja pod uwagę wzięła jego dotychczasowy dorobek zawodowy i społeczny. Dr Bułajewski z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA, radcą prawnym, wieloletnim radnym powiatu mrągowskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa samorządowego, a w szczególności w problematyce prawa miejscowego i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. Od 12 lat pracuje w poradniach działających przy gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych w Mrągowie, Sorkwitach, Pieckach i Biskupcu. Wielokrotnie był nagradzany przez rektora UWM za działalność naukową i dydaktyczną. Czterokrotnie uznany za najlepszego i najsympatyczniejszego wykładowcę WPiA. Członek Rady WPiA, rady redakcyjnej Mrągowskich Studiów Humanistycznych, przewodniczący rady Góry Czterech Wiatrów w Mrągowie, opiekun studenckich poradni prawnych, członek (w tym członek honorowy) i współzałożyciel stowarzyszeń, społecznik. Jest przewodniczącym Rady Powiatu Mrągowskiego, czynnym samorządowcem, ojcem Marysi i mężem Marty.


Jako pracownik akademicki, radny i jednocześnie prawnik zawsze deklarował bezinteresowną pomoc. Poza pracą w punktach poradnictwa (za którą otrzymuje wynagrodzenie), poświęcając swój prywatny czas, udziela bezpłatnych porad mieszkańcom powiatu mrągowskiego i nie tylko. Wspiera ich także wiedzą merytoryczną z zakresu prawa i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Służy również pomocą organizacjom pozarządowym: m.in. Stowarzyszeniu SEEiK w Mrągowie, Uniwersytetowi III Wieku w Mrągowie, Stowarzyszeniu Dzieci Wojny w Mrągowie, Stowarzyszeniu Nasza Uliczka w Mrągowie oraz mrągowskiemu kołu Polskiego Towarzystwa Historycznego w Mrągowie.


- Uważam, że jako radny jestem nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do pomocy (także prawnej), gdyż pełnienie tej funkcji jest służbą wobec ludzi - dodaje dr Bułajewski.


opr. syla


Konkurs „Barwy wolontariatu". Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza nt. „Ogniwa - Między Pokoleniami" odbyła się 2 grudnia w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Gabriela Zimirowska, reprezentantka Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Joanna Glezman, pełnomocnik wojewody ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczyły nagrody 10 laureatom konkursu „Barwy Wolontariatu". W Sieci Centrów Wolontariatu działa kilkanaście regionalnych oraz lokalnych Centrów Wolontariatu. Przedstawiciele Centrów Wolontariatu biorą udział w spotkaniach, podczas, których poruszają zagadnienia dotyczące współpracy z organizacjami i instytucjami, aspektów prawnych, poszerzenia działalności Centrów Wolontariatu w sektorze pozarządowym i administracji publicznej.