Fakty
Studenci przetestowali linię

Studenci przetestowali linię

Za nami pierwsze zajęcia w zmodernizowanym i rozbudowanym Centrum Edukacyjno-Badawczym Mleczarstwa Wydziału Nauki o Żywności.


Pierwsi studenci mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi i działaniem linii technologicznej w Centrum Edukacyjno-Badawczym Mleczarstwa Wydziału Nauki o Żywności. Linia technologiczna, której instalacja była możliwa dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, to w praktyce mała mleczarnia.
W nowej linii technologicznej znalazły się nie tylko wszystkie niezbędne w nowoczesnym przetwórstwie mleka działy i linie technologiczne, ale także infrastruktura informatyczna pozwalająca na komputerowe sterowanie procesami oraz ich wizualizację - niezbędny element właściwego prowadzenia procesu dydaktycznego. W zależności od potrzeb będą one pozwalały na przerób od 100 do 2000 litrów mleka dziennie.


Inwestycje na Wydziale Nauki o Żywności są częścią Projektu BIO („Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa żywności"). Prócz zakupu i instalacji linii (9,2 mln zł) w ramach projektu zmodernizowano i wyposażono budynek Centrum (12 mln zł) a kolejne 12 mln złotych przeznaczono na modernizację i wyposażenie, rozmieszczonych w całym obiekcie pracowni i laboratoriów specjalistycznych.

 

rak

Galeria zdjęć z zajęć TUTAJ