Fakty
Informatyczne serce regionu

Informatyczne serce regionu

Uroczyście oddaliśmy do użytku największą z inwestycji Projektu Techno - Regionalne Centrum Informatyczne.


Czterdzieści milionów złotych kosztowało wyposażenie i wybudowanie Regionalnego Centrum Informatycznego, którego budowa została sfinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach projektu „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" (Projekt Techno).


Budynek ma być siedzibą jednostki ogólnouczelnianej - Regionalnego Centrum Informatycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Centrum Zarządzania Sieciami Komputerowymi oraz Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego.


W trakcie uroczystego otwarcia RCI goście podkreślali uniwersalny charakter budynku, który ma służyć nie tylko uczelni ale mieszkańcom regionu. Prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju uczelni dziękował firmie Skanska SA, która wybudowała RCI oraz ponad 40 podwykonawcom, wśród których znalazło się wiele firm olsztyńskich. Dodał także: - Teraz dysponujemy obiektem, który może stawić czoła wymaganiom technologicznym stawianym w XXI wieku. To serce informatyczne regionu.


Prorektor przypomniał, że budowa RCI jest elementem strategii rozwoju uczelni, która realizuje wiele projektów informatycznych i jest na tym polu bardzo aktywna.


Wśród zaproszonych gości znalazła się m.in. Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wiceminister zwróciła uwagę na to, co jest powodem do dumy dla uczelni. UWM - spośród wszystkich szkół wyższych - wykorzystuje najwięcej środków pochodzących z PO RPW 2007-2013. To 288 milionów zł.


- Żyjemy w ciekawych czasach w Polsce i tylko od nas zależy jak je przeżyjemy. Można być biernym i skazać kraj na zaścianek Europy, ale można być także aktywnym tak jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i realizować takie projekty. Trzeba jednak sobie uświadomić, że za tym sukcesem stoi ciężka praca, długi okres przygotowawczy, realizacja inwestycji a dopiero na końcu czeka na nas uroczyste otwarcie - mówiła Iwona Wendel.


Głos zabrał także marszałek województwa Jacek Protas, który po raz kolejny nazwał uczelnię „kołem zamachowym regionu", dodając przy tym: - Inwestowanie w takie przedsięwzięcia jest konieczne, jeśli chcemy być konkurencyjni dla świata i jeśli chcemy w sposób nowoczesny przygotować młodzież do tej konkurencji.


Z kolei wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica przypomniał, że uczelnia nie traci rozmachu inwestycyjnego, który narzuciła sobie od początku utworzenia UWM. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przypomniał - nie bez dumy - że jest absolwentem ART i pracownikiem uczelni oraz dodał, że władze miasta także mają małą cegiełkę w sukcesie uczelni, przyjmując dla terenu, na którym wybudowano RCI, plan zagospodarowania przestrzennego.


Prof. Józef Górniewicz, rektor UWM, przypomniał w swoim przemówieniu burzliwe dzieje Kortowa, ziemi, na której wybudowano RCI a także podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu jak i jego bieżącą realizację. Rektor zwrócił także uwagę, że projekt jest realizowany dzięki trzem opcjom politycznym.


- Za rządów lewicy zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej, co umożliwiło nam aplikowanie o środki unijne. Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości PO RPW 2007-2013 skierowano do realizacji, a za rządów Platformy Obywatelskiej projekt jest finalizowany - wyliczył rektor.

 

rak

fot. Janusz Pająk

 

Więcej na temat RCI, struktury organizacyjnej obiektu TUTAJ

Galeria zdjęć TUTAJ

 

RCI w liczbach:


8000
- metrów kwadratowych powierzchni użytkowej
45 900 - metrów sześciennych kubatury budynku
30 mln złotych - wartość robót budowlanych
10 mln złotych - wartość wyposażenia obiektu
5 - liczba brył obiektu o różnej liczbie kondygnacji (1-4)
1200 - tyle osób może kształcić się i szkolić w tym samym czasie w budynku
220 - tyle samochodów może parkować jednocześnie pod RCI
20 - pracowni, laboratoriów informatycznych i fizycznych
290 - komputerów klasy PC
250 - tyle osób pomieści największa aula
11 - sal seminaryjnych
12 - pracowni komputerowych
25 - anten sieci WiFi
Ponad 30 km - kabli sieci strukturalnej (komputerowej)
60 - nowych serwerów
60 TB (terabajtów) na dwóch macierzach dyskowych
80 - metrów kwadratowych powierzchni serwerowni
350 kW - zapotrzebowanie mocy elektrycznej