Fakty
UWM mistrzem promocji

UWM mistrzem promocji

UWM potrafi swoje projekty reklamować z pomysłem. Dowód? II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Promuj z pomysłem", który zorganizowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


Celem konkursu było dostarczenie opinii publicznej, w szczególności mieszkańcom Polski Wschodniej, wiedzy na temat działań realizowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Spośród 20 nadesłanych zgłoszeń UWM zajął II miejsce za promocję projektu „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" Projekt BIO zakłada modernizację i wyposażenie aparaturowe 5 wydziałów uczelni. Rozbudowa uniwersyteckich laboratoriów podniesie jakość kształcenia oraz zwiększy zakres badań tu prowadzonych. Dzięki temu studenci będą mogli korzystać z najnowszych urządzeń. Koszt całej inwestycji wynosi 129 mln zł.


- Bardzo cieszymy się, że kapituła konkursu doceniła nasze wysiłki promocyjne. Konkurs adresowany był do wszystkich beneficjentów PO RPW. Wyprzedził nas jedynie Białystok prowadzący kampanię o zmieniającej się infrastrukturze komunikacyjnej tego miasta. Oznacza to, że nie tylko umiemy realizować ten projekt, ale także umiemy go promować - mówi prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju uczelni.


Kampania promocyjna projektu ma na celu zwrócenie uwagi, że UWM dynamicznie i aktywnie dostosowuje ofertę studiów do zmieniających się warunków edukacyjno-gospodarczych. Zespół promocyjny w składzie Patrycja Bronikowska, Karol Fryta oraz Piotr Stankiewicz informacje o celach i założeniach Projektu BIO adresował m.in. do studentów oraz kandydatów na studia. O wyróżnieniu UWM zdecydowała m.in. pomysłowość, dobór mediów, dbałość o szczegóły, trwałość promocji oraz sposób eksponowania informacji o PO RPW.

 

- Do promocji wykorzystano m.in. artykuły w prasie lokalnej i uczelnianej, w periodykach, np „Świat Nauki", prestiżowym piśmie branżowym „Harvard Business Rewiev Polska". Artykuł o projekcie pojawił się również w piśmie skierowanym do państw członkowskich Unii Europejskiej „Public Service Review - European Union". Ponadto w radiu i telewizji emitowane były wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt. Na antenie Polskiego Radia Olsztyn oraz Radia Planeta regularnie były emitowane spoty reklamowe. O projekcie mówiłem podczas panelu dyskusyjnego rektorów uczelni wyższych Polski Wschodniej w Lublinie, a także podczas konferencji podsumowującej działania finansowe z PO RPW w Warszawie - opowiada prof. Figiel.


Zespół promocyjny wykorzystał także obecność naszej uczelni w portalu społecznościowym facebook.com. Tam głównym narzędziem promocyjnym jest możliwość publikacji zdjęć, albumów z krótkim opisem. Współpracują także z redakcją profilu na facebook.com „I love Polska Wschodnia", w którym także zamieszczają informacje dotyczące projektów realizowanych w ramach PO RPW 2007-2013.


I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Promuj z pomysłem" zajęła kampania o zmieniającej się komunikacji miejskiej, którą realizowało Białystok, a III Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław, który realizował promocję projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności". W nagrodę projekty laureatów pojawią się w specjalnym październikowym dodatku do ogólnopolskiego dziennika oraz w przygotowywanej publikacji „Promuj z pomysłem. Podręcznik dobrych praktyk". Laureaci otrzymają również vouchery na specjalistyczne szkolenia. Konferencja podsumowująca konkurs oraz wręczenie nagród odbędzie się 18 października w Hotelu Gromada w Warszawie.


Wyniki konkursu jeszcze raz potwierdziły bardzo dobrą opinię o UWM jednostek pośredniczących w dystrybucji europejskich pieniędzy.


- Rozwój UWM widać już gołym okiem. - Nie robimy w ministerstwie rankingów pozyskiwania funduszy europejskich i innych środków, bo nie jest to zasadne. Ta uczelnia ma dopiero 12 lat, więc ciągle się rozwija. Widać już jednak, że dobrze wydaje pozyskane pieniądze. To będzie procentować przez lata. Ale pieniądze to nie wszystko. Liczy się jeszcze jakość kształcenia i bogata oferta. Tę jakość potwierdza Państwowa Komisja Akredytacyjna - mówi prof. Zbigniew Marciniak - wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.


- Kwota pozyskana przez UWM z PORPW - 288 mln zł jest naprawdę spora w porównaniu z pozostałymi uczelniami korzystającymi z programu. To także dowód na to, że uczelnia jest skuteczna w ich zdobywaniu, a także w wykorzystaniu. Nie mamy także zastrzeżeń co do rozliczania projektów. Mogę tylko wyrazić radość, że z tą uczelnią tak dobrze się współpracuje. A nie jest to niestety norma. Nie ze wszystkimi idzie nam tak sprawnie - dodaje Dariusz Szewczyk - wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do spraw Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


syla, lek