Fakty
Honory dla biskupa Tadeusza Płoskiego

Honory dla biskupa Tadeusza Płoskiego

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odsłonięto popiersie biskupa Tadeusza Płoskiego, byłego pracownika UWM, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.


- W tej podniosłej uroczystości wziął udział m.in. kardynał Józef Glemp, który wraz z matką biskupa oraz wiceszefem MON Czesławem Piątasem odsłonił płaskorzeźbę - mówi prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju uczelni, który reprezentował UWM podczas uroczystości.


W uroczystości uczestniczyli m.in.: brat i rodzina biskupa Płoskiego, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik a także arcybiskup metropolita warmiński Wojciech Ziemba.


Biskup Płoski urodził się 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmińskim. W 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 r. w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu. Studiował prawo kanoniczne na KUL.

 

16 października 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem polowym WP. 26 listopada 2004 r. został Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. Od 23 czerwca 2005 r. był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.


Z uczelnią biskup Płoski był związany od 1998 (jeszcze z WSP). Przed śmiercią był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji.

 

rak/PAP

fot. Janusz Pająk

 

Od listopada 2009 roku pożegnaliśmy następujące osoby, związane z UWM:


1 01-11-2009 SIENKIEWICZ STANISŁAW em. prac. Działu Inwestycji i Eksploatacji
2 16-11-2009 ŁUTOWICZ CZESŁAWA em. prac. Działu Bezp. i Dozoru Mienia
3 19-11-2009 BALICKI FRANCISZEK em. prac. Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Łężanach
4 23-12-2009 LEJK JERZY em. prac. Działu Bezp. i Dozoru Mienia
5 01-01-2010 SERAFIN STANISŁAW em. prac. Działu Zaopatrzenia i Transportu
6 10-01-2010 mgr ROGOZIŃSKA BARBARA st.wykł. Studium Jężyków Obc.
7 20-01-2010 dr SOCKA JANINA em. wykładowca w Katedrze Fizyki
8 28-01-2010 KALINOWSKI JÓZEF em. prac. Studium Wych. Fiz. i Sportu.
9 21-02-2010 prof. zw. dr hab. BIAŁOKOZOWICZ BAZYLI prac. Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej
10 21-02-2010 ŁUTOWICZ ZYGMUNT em.pracownik Katedry Pszczelnictwa
11 22-02-2010 mgr WRÓBLEWSKI JÓZEF emer. st.wykładowca Stud.Języków Obcych
12 27-02-2010 PAWŁOWIEC ANNA em. prac. Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Łężanach
13 05-03-2010 BARTELIK-ŻURAWS ANTONINA em. prac. administracyjny Wydziału Geodezji
14 09-03-2010 TARCZYŃSKA DANUTA emeryt. prac. na Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
15 17-03-2010 mgr inż. STANIEWICZ MARIA em. prac. Katedry Fizjologii Zwierząt
16 07-04-2010 KULESZO ELŻBIETA em. prac. Filii Biblioteki Głównej
17 10-04-2010 dr hab. PŁOSKI TADEUSZ pracownik były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
18 16-04-2010 CZERSKA HELENA em. prac. w Osiedlu Akademickim
19 17-04-2010 prof. zw. dr hab. GLAZER TADEUSZ em. były Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
20 21-04-2010 dr hab. inż. MASLIENNIKOV OLEH pracownik Katedry Multimediów i Grafiki Komputerowej Wydziału Mateamtyki i Informatyki
21 23-04-2010 RZEWUSKI MAREK prac. Instytutu Sztuk Pieknych W. Sztuki
22 05-05-2010 KAMIŃSKI FRANCISZEK em.prac. Zakładu Graficznego
23 17-05-2010 mgr POLONIS DONATA specjalista w Dziale Obsługi Projektów Europejskich
24 14-06-2010 mgr KOZŁOWSKA IZABELA rencistka Biblioteki Uniwersyteckiej
25 20-06-2010 DUZIAK LESŁAW prac. Działu Bezp. i Dozoru Mienia
26 20-06-2010 dr TAŹBIERSKI ZDZISŁAW em. nauczyciel akademicki b.prodziekan Wydz. Humanistycznego
27 27-06-2010 dr MACIĄG MARIAN były pracownik Instytutu Neofilologii Wydziału Humanistycznego
28 13-07-2010 dr hab. inż. ŻEBROWSKI JERZY kierownik Katedry Budowy Eksploatacji i Mazyn na Wydz. Nauk Technicznyc
29 10-08-2010 RULKO STANISŁAW były kierownik Działu Zaopatrzenia
30 23-08-2010 KORSAK WANDA em. prac.administracji
31 30-08-2010 PYSZCZAK KONSTANTY em. prac. Działu Inwestycji i Eksploatacji
32 05-09-2010 mgr SROCZYK FRANCISZEK były kierownik Studium Wych. Fiz. i Sportu.
33 02-10-2010 dr hab. ZIELIŃSKA ALICJA em. prac. Katedry Produkcji Roslinnej Wydz. Kształtowania Środowiska i Rol.
34 10-10-2010 OSOLIŃSKI ZBIGNIEW prac. Sekcji Ciepłownictwa
35 23-10-2010 mgr PAWŁOWSKI TADEUSZ em.wykładowca Wydz. Matematyki i Informatyki