Fakty
O "Polsce Wschodniej" w Lublinie

O "Polsce Wschodniej" w Lublinie

W Lublinie odbył się panel dyskusyjny dotyczący Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Naszą uczelnię reprezentował prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju uczelni.


Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni rektorzy uczelni Polski Wschodniej, eksperci, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Patronat nad spotkaniem objęła „Gazeta Prawna".


- Dyskusja sprowadziła się do dwóch kluczowych kwestii - ocenia prorektor Figiel. - Próby odnalezienia odpowiedzi na dwa pytania: czy uzasadnione było, kolokwialnie mówiąc, pompowanie tak znaczących środków w uczelnie, znajdujące się na wschodzie kraju oraz, czy istnieje perspektywa dalszego finansowania uczelni w kontekście założeń strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020".


Wkład PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 docenili wszyscy zebrani na spotkaniu. Przypomnieć należy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski realizuje pięć projektów finansowanych z tego programu i jest liderem w pozyskiwaniu środków PO RPW 2007-2013. Łącznie wszystkie uczelnie zaangażowane w Program zrealizują ponad 200 projektów o łącznej wartości 3,4 mld zł.


W panelu dyskusyjnym - prócz prorektora Szczepana Figiela - udział wzięli: Krzysztof Hetman, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Adam Wasilewski, prezydent Lublina, prof. dr hab. inż. Marek Opielak, rektor Politechniki Lubelskiej. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu telekonferencji, w dyskusji uczestniczyli również prof. dr hab. Witold Jurek, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


rak


fot. www.polskawschodnia.gov.pl