Fakty
Uprawnienia habilitacyjne dla językoznawców

Uprawnienia habilitacyjne dla językoznawców

Nasza uczelnia zdobyła kolejne uprawnienia habilitacyjne. Z językoznawstwa.


- To przede wszystkim sukces nauczycieli i pracowników zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym - mówi prof. Józef Górniewicz, rektor UWM. - To oznacza, że Wydział posiada najwięcej uprawnień spośród innych wydziałów naszej uczelni. Mam nadzieję, że to będzie także stymulacja dla innych jednostek w pozyskiwaniu uprawnień do nadawania stopni naukowych.


Wydział posiada w tej chwili prawo do nadawania stopnia naukowego doktora z czterech dyscyplin naukowych (filozofia, językoznawstwo, historia, literaturoznawstwo) i do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego z dwóch dyscyplin (historia i językoznawstwo). Prawdopodobnie humaniści uzyskają wkrótce nowe uprawnienia habilitacyjne, bo już jest przygotowywany wniosek dotyczący literaturoznawstwa.


Ogólnie UWM posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 21 dyscyplinach naukowych na piętnastu wydziałach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach na jedenastu wydziałach.


rak