Fakty
Decydująca faza projektów BIO i TECHNO

Decydująca faza projektów BIO i TECHNO

W nadchodzącym roku akademickim zbliżymy się do sfinalizowania jednego z dwóch sztandarowych inwestycji realizowanych na uczelni - Projektu BIO.


Według harmonogramu realizacja projektu BIO ("Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności") ma zakończyć się 30 września 2011 r. a projektu TECHNO ("Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych") trzy miesiące później.


- I nic nie wskazuje na to, że harmonogramy przekroczymy - zapewnia Wojciech Samulowski, zastępca kanclerza ds. inwestycji. - Mniej pieniędzy rozliczyliśmy do tej pory w Projekcie Techno, ale już napływają do nas faktury za przetargi aparaturowe. Największe opóźnienie mamy przy budowie obiektu przy Oczapowskiego 11, ale wykonawca zapewnił, że to końca września nadrobi opóźnienie. W tej chwili w projekcie BIO działamy nawet szybciej niż jest to przewidziane w harmonogramie.


Na chwilę obecną w projekcie BIO rozliczyliśmy 40 mln spośród 129 mln przeznaczonych na projekt (zakontraktowana kwota jest większa). W drugim przedsięwzięciu wydaliśmy 7 mln spośród 96 mln zł przewidzianych na realizację projektu. W obu zadaniach zakończyliśmy już wyłanianie wykonawców na roboty budowlane. W Projekcie BIO sfinalizowaliśmy 51 przetargów, a w projekcie TECHNO 29. W toku znajduje się odpowiednio: 10 i 4 postępowania.


W projekcie TECHNO, który jest najmniej zaawansowany (umowa na jego realizację została podpisana później niż projektu BIO) sporo się dzieje. Reprezentacyjna budowa projektu - Regionalnego Centrum Informatycznego - zbliża się do zakończenia realizacji stanu surowego. Fachowcy zakończyli montaż sieci zewnętrznych i rozpoczęli roboty instalacyjne wewnątrz obiektu. Cały czas także korygowana jest dokumentacja projektowa (o problemach pisaliśmy w poprzednim wydaniu „WU" - red. ). Na kolejnej budowie - na realizację której czekają przede wszystkim studenci kierunku budownictwo z Wydziału Nauk Technicznych - przy ul. Heweliusza zakończono roboty fundamentowe oraz konstrukcyjne piwnic i parteru. Robotnicy zakończyli także budowę przyłączy: c.o. wod-kan oraz telekomunikacyjnych. Obiekt będzie rósł, bo wkrótce rozpoczną się roboty związane z konstrukcją pierwszego piętra oraz poddasza a także prace związane z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej. Zniknęły też problemy ze awariami sieci światłowodowej, do których dochodziło dwukrotnie, gdyż robotnicy przecinali kable. Powód? Na planach światłowody były źle oznaczone.


Przy ulicy Oczapowskiego 11 - głównej siedzibie Wydziału Nauk Technicznych - zakończono rozbiórkę Hali Maszyn oraz bloków 50 A, 50 B, 50 C, 50 D oraz prac fundamentowych. Gotowa już jest także stacja transformatorowa, położona linie kablowe, instalację odgromową. Wkrótce będą realizowane kolejne etapy robót murowych, prace związane z budową szybu dla windy a także rozpocznie się pierwszy etap robót konstrukcyjnych wraz ze zbrojeniem. Przewidziano także roboty montażowe związane z przyłączami mediów.


- To tutaj są największe opóźnienia - tłumaczy kanclerz. - Choć różnimy się z wykonawcą w ocenie ich przyczyn. Naszym zdaniem wykonawca nie mógł znaleźć podwykonawców.


W jedynej inwestycji projektu Techno znajdującej się poza terenem Kortowa zakończono prace związane z elewacją budynku. Obecnie w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku trwają prace wykończeniowe we wszystkich pomieszczeniach. Podłączane są także media - energia elektryczna i woda.


W projekcie BIO na największe problemy natykamy się w tej chwili przy modernizacji hali technologicznej przeznaczonej dla Katedry Mleczarstwa Wydziału Nauki o Żywności.


- W wakacje, już gotowe pomieszczenia, były czterokrotnie zalewane - mówi Wojciech Samulowski. - Wykonawca nie zabezpieczył należycie obiektu, który nie posiadał dachu. W jego gestii pozostanie teraz ponowne przystosowanie pomieszczeń.


Karol Fryta

fot. Janusz Pająk. Na zdjęciu prace budowlane przy Oczapowskiego 11