Fakty
Zaliczki wróciły

Zaliczki wróciły

Oczekiwana wiadomość nadeszła z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przywróciła zaliczkowanie w Projekcie Techno.


- To znakomita wiadomość, spodziewaliśmy się, że wkrótce nadejdzie - mówi prof. Józef Górniewicz, rektor UWM. - Warto dodać, że pozostałe cztery projekty, realizowane ze środków PO RPW 2007-2013 są finansowane na bieżąco.


W styczniu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wstrzymało zaliczki na sześć wielkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Powodem takiego działania ministerstwa było - zdaniem resortu - niewydatkowanie środków zgodnie z przyjętymi harmonogrami. Na „czarnej liście" ministerstwa znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski a także Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska i Szkoła Policyjna w Szczytnie. Zamrożenie zaliczek spowodowało, że władze UWM musiały zaciągnąć kredyt, żeby na bieżąco regulować zaciągnięte zobowiązania i finansować dalej rozpoczęte inwestycje. Przypomnijmy, że ministerialna decyzja objęła dwa z pięciu realizowanych na uczelni projektów z PO RPW 2007-2013 - Projektu BIO i Projektu Techno.


Jednak na temat opóźnień władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miały inne zdanie niż ministerstwo. Na jednym z posiedzeń Senatu UWM prof. Szczepan Figiel, prorektor ds. rozwoju uczelni wraz z zastępcą kanclerza ds. inwestycji Wojciechem Samulowskim argumentowali, że opóźnienia spowodowane były nieskorygowanym harmonogramem (nie z winy uczelni nastąpiło przesunięcie podpisania umów na realizację obu projektów, co w konsekwencji nie znalazło odbicia w korekcie harmonogramu). Drugą przyczyną, która spowodowała zgrzyt, był zły przepływ informacji na linii PARP - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Część faktur opiewających na dwadzieścia trzy miliony złotych w ogóle nie została uwzględniona w rozliczeniach PARP.


W kwietniu przywrócono zaliczkowanie w Projekcie BIO. Teraz nadeszła wiadomość, że przywrócono zaliczki w Projekcie Techno. W tej chwili w ramach Projektu BIO rozliczyliśmy około 40 mln złotych (wartość ogólna projektu to ponad 129 mln) a w ramach Projektu Techno 6,7 mln zł.


rak

na fotografii ubiegłoroczne podpisanie umowy na realizację Projektu Techno