Fakty
Z problemami ale wciąż do przodu

Z problemami ale wciąż do przodu

Koniec roku akademickiego nie oznacza rozluźnienia i końca prac przy realizacji dwóch projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W Projektach BIO i TECHNO sporo się dzieje.


Największa inwestycja projektu Techno ("Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych"), czyli budowa Regionalnego Centrum Informatycznego nabiera rozpędu. We wszystkich częściach przyszłego RCI (obiekt składa się z pięciu brył - red.) ukończono około 90 proc. prac podziemnych w tym także fundamentowych. Rozpoczęto także roboty związane z budową murów parteru. Robotnicy zakończyli także większość prac instalacyjnych w tym m.in. związanych z przyłączami wodociągowymi, odprowadzaniem ścieków oraz przebudową instalacji deszczowej zlokalizowanej od strony ulicy Warszawskiej. Nie obyło się także bez problemów przy budowie Regionalnego Centrum Informatycznego.


- Mieliśmy poślizg w realizacji tej inwestycji, bo w dokumentacji projektowej pojawiły się rażące błędy, które najprawdopodobniej wynikały z pośpiechu - ocenia Wojciech Samulowski. - I teraz projektant zobowiązany jest do ich korekty. Poza tym wykonawca budowy pilnie analizuje dokumentację pod kątem wyszukiwania dodatkowych robót tzw. koniecznych aby próbować zwiększyć swoje wynagrodzenie. Słaba dokumentacja takiemu wykonawcy bardzo sprzyja.


Uważni obserwatorzy zobaczą także, że przy ul. Heweliusza zakończono już prace rozbiórkowe i ziemne w obiekcie, który zostanie wybudowany dla studentów Wydziału Nauk Technicznych z kierunku budownictwo. Podobnie jak w przypadku RCI w znacznym stopniu zakończono roboty fundamentowe a także ścian piwnic. Tutaj także nie obyło się bez kłopotów.


- Dwukrotnie doszło do awarii i przerwania światłowodu - tłumaczy Wojciech Samulowski, zastępca kanclerza ds. inwestycji. - Okazało się, że w zupełnie innym miejscu przechodził światłowód niż było to widoczne w dokumentacji. Zawiniły w tym przypadku zespoły projektowe poprzednich inwestycji, realizowanych w tym miejscu.


Kanclerz zwraca uwagę, że również w projekcie budynku przy Heweliusza przewidziano szklany łącznik (patio) między bryłami obiektu. Okazało się jednak, że jest on tylko przewidziany w dokumentacji, ale nie został zaprojektowany, co może generować dodatkowe koszty.


Przy głównej siedzibie Wydziału Nauk Technicznych także sporo się zmieniło. Zakończono rozbiórkę Hali Maszyn oraz bloków 50 A-D. Obecnie trwają prace fundamentowe.


Projekt Techno to nie tylko inwestycje w infrastrukturę w Kortowie, ale także w ośrodku zamiejscowym, czyli w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. Tam zakończono już prace demontażowe i rozpoczęto część prac fundamentowych oraz konstrukcyjnych w tym także prace związane z pionami kanalizacyjnymi, tynkami, podłogami. Co najważniejsze: we wszystkich elementach budowlanych projektu prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.


Realizacja Projektu Techno pochłonie ponad 96 mln złotych. Znaczna część tej kwoty zostanie przeznaczona na wyposażenie wybudowanych i zmodernizowanych jednostek. Niedawno do Katedry Maszyn Roboczych i Procesów Separacji trafił sprzęt o wartości 200 tys. złotych a do Katedry Mechatroniki sprzęt komputerowy o wartości ponad 60 tys. zł. Także jednostka w Ełku ma już zakupiony sprzęt komputerowy o wartości 940 tys. złotych. Co więcej zakupiono także część aparatury specjalistycznej do RCI ( 387 tys. zł). Wciąż czekamy także na przywrócenie tzw. zaliczkowania (w Projekcie BIO zostało przywrócone).


W największym projekcie finansowanym ze środków PO RPW 207-2013 naszej uczelni - "Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności" umownie nazywanym BIO - Zakończyliśmy wszystkie postępowania przetargowe na wszelkie roboty budowlane, na łączną kwotę 51,2 mln złotych (niemal 40 proc. ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektu). Projekt składa się z pięciu komponentów dotyczących pięciu wydziałów naszej uczelni i w ostatnim czasie zakończono jedno z zadań dotyczących Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Sfinalizowano także prace budowlane w bloku 105 b (1,8 mln zł). Rektor podpisał także umowę na wykonanie elewacji i dachów na budynkach 105 i 106 (7,1 mln zł).


- To ostatnie zadanie, którego realizacja jest przewidziana na połowę pierwszego kwartału 2011 roku. W trakcie realizacji jest remont budynku G (zwierzętarnia) i budowa pawilonu zakażeń eksperymentalnych ptaków - mówi prof. Andrzej Koncicki, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. - Stopień zaawansowania realizacji naszego komponentu oceniam na 70 proc.
- Z pozostałych do realizacji komponentów Projektu BIO ten jest najbardziej posunięty w realizacji - dodaje kanclerz.


Dzieje się także na Wydziale Nauki o Żywności, który czeka na podpisanie umowy na dostawę wyposażenia hali technologicznej (9 mln zł). W dokumentacji dotyczącej hali także wkradły się błędy.


- Ale projektant stara się szybko i na bieżąco nanosić poprawki - uzupełnia Wojciech Samulowski.


Pełną parą idą prace na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na dostawę aparatury specjalistycznej dla Wydziału, która wejdzie na wyposażenie Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego (6,2 mln zł). W toku jest także postępowanie przetargowe, dotyczące wyposażenia pomieszczeń przy Słonecznej.


W skład Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego wejdzie sześć laboratoriów: Analizy i Oceny Jakości Pasz, Monitoringu Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Pszczelich, Oceny Jakości Jaj, Oceny Mleka Surowego, Oceny Mięsa i Produktów Mięsnych, Kriokonserwacji Nasienia. W Laboratorium Oceny Mięsa i Produktów Mięsnych będziemy kompleksowo badać mięso. Od surowca po produkt końcowy z uwzględnieniem procesów technologicznych z zakresu przetwórstwa, oceny jakości mięsa i produktów mięsnych zwierząt gospodarskich oraz łownych, a także z zakresu molekularnej analizy informacji genetycznej zwierząt na poziomie genomu, transkryptomu i proteomu komórek stanowiących surowiec pochodzenia zwierzęcego. Do Ośrodka trafiły m.in.: kalorymetr do oznaczania wartości energetycznej pasz, automatyczny analizator pomiaru azotu a także chromatograf gazowy.


- To urządzenie służy do szczegółowej analizy związków chemicznych występujących w paszach, produktach żywnościowych, środowisku - wyjaśnia dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM, dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. - Warto też wspomnieć o spektrometrze absorpcji atomowej, który daje możliwość oznaczania makro i mikro pierwiastków, występujących w śladowych ilościach, w paszach, produktach pochodzenia zwierzęcego. Oba urządzenia znajdą się na wyposażeniu Laboratorium Analizy i Oceny Jakości Pasz.


Oprócz tego dziekan zwraca uwagę na cytometr przepływowy. Aparatura pozwoli na dokładne prześledzenie zmian biochemicznych w plemnikach zwierząt gospodarskich, zachodzących podczas kriokonserwacji nasienia. Warto także dodać, że aparatury - także tej podstawowej - dotarło do Wydziału mnóstwo i nie sposób wymienić ją całą.


- To przede wszystkim urządzenia służące do przygotowania prób do analiz chemicznych i biochemicznych w paszach i produktach pochodzenia zwierzęcego - precyzuje dziekan.

 

Karol Fryta

fot. Janusz Pająk. Na fotografii budowa obiektu przy ul. Heweliusza.