Fakty
Pierwsze łopaty wbite

Pierwsze łopaty wbite

Ruszyła budowa Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej w ramach Projektu BIO. Za niemal 30 mln złotych Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa otrzyma nowoczesny budynek naukowo-dydaktyczny.


Na plac budowy przy zbiegu al. Warszawskiej i Dybowskiego wjechał ciężki sprzęt firmy Budimex-Dromex. I pozostanie w tym miejscu do wiosny 2011 roku, choć pierwsze przeprowadzki do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej rozpoczną się już pod koniec 2010 roku.


- Budując i wyposażając ten obiekt zamierzamy dołączyć do światowej czołówki - mówi prof. Mirosław Krzemieniewski z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa. - Jeśli chcemy starać się o duże granty badawcze, to nie możemy zadowolić się półśrodkami. Co warte podkreślenia: pięćdziesiąt procent kwoty, która jest przewidziana na realizację zadania, przeznaczymy na wyposażenie obiektu. Jednak ten obiekt będzie także spełniał funkcje dydaktyczne i będą w nim mogli uczyć się także studenci z zagranicy.


Jednokondygnacyjny i dwuskrzydłowy budynek CAiIE będzie miał powierzchnię 2,5 tys. metrów i zostanie podzielony na dwie podstawowe części: Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.


- W pierwszej z nich będziemy zajmować się rybami - mówi prof. Krzemieniewski. - Ale nie tylko, bo nowy budynek, przestronne baseny pozwalają także na prowadzenie badań dotyczących raków, małży.


Jeśli chodzi o ryby, to prowadzone badania będą kompleksowe: od analizy ich rozwoju poprzez szukanie rozwiązań, które ocaliłyby gatunki zagrożone wyginięciem, ocenę wartości odżywczych, badanie chorób ryb do sposobów ich przetwarzania i przygotowywania do spożycia. „Od poczęcia do spożycia" - jak obrazowo tłumaczy profesor.


- Druga część budynku to inżynieria ekologiczna - mówi prof. Krzemieniewski. - I w polu naszych zainteresowań będzie znajdowało się badanie środowiska wodnego, w którym żyją ryby, i szukanie najkorzystniejszych dla nich rozwiązań środowiskowych poprzez np. analizę składu wody.


W części budynku dotyczącej Inżynierii Ekologicznej naukowcy skupią się także na oczyszczaniu ścieków i wytwarzaniu biogazów. W budynku znajdą się także stanowiska do hodowli glonów, które mają być przeznaczone na cele energetyczne (olej napędowy) i spożywcze. Jakby tego było mało na specjalnym tarasie naukowcy chcą utworzyć tzw. zielony dach.


- To przedsięwzięcie, które pozwala na ocenę jak zachowują się gatunki roślin w różnych warunkach klimatycznych - dodaje prof. Krzemieniewski. - Co więcej w CAiIE znajdzie się także miejsce dla stacji pomiaru hałasów, a także dla pracowni, gdzie za pomocą olfaktometru, będziemy badać poziom zapachów i ich ewentualną uciążliwość dla człowieka.


CAiIE powstaje w ramach Projektu BIO („Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności"), który obecnie jest realizowany na naszej uczelni z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Budowa CAiIE jest jednym z pięciu komponentów projektu, którego łączna wartość przekracza 129 mln zł!

 

Karol Fryta

fot. Janusz Pająk