Fakty
Prof. Włodzimierz Bednarski doktorem honoris causa

Prof. Włodzimierz Bednarski doktorem honoris causa

Profesor Włodzimierz Bednarski, kierujący Katedrą Biotechnologii Żywności na Wydziale Nauki o Żywności, otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uroczystość odbyła się 13 listopada w Centrum Dydaktyczno-Naukowym we Wrocławiu.


Profesor Bednarski jest biotechnologiem żywności. Jego największe osiągnięcia naukowe dotyczą optymalizacji procesów mikrobiologicznej syntezy białek, lipidów i związków smakowo-zapachowych, modyfikacji enzymatycznej składników żywności oraz możliwości racjonalnego zagospodarowania produktów odpadowych przemysłu spożywczego.


Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 400 pozycji, w tym 141 oryginalnych prac twórczych oraz 15 monografii, skryptów i podręczników. Jest autorem i redaktorem licznych podręczników akademickich z zakresu biotechnologii i technologii żywności.
Naukowiec urodził się w 1943 r. w Gniewkowie. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1980 r. a tytuł profesora w 1987 roku. Od 2007 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.


mah