Fakty
Regionalne Centrum Informatyczne w działaniu

Regionalne Centrum Informatyczne w działaniu

Nad Regionalnym Centrum Informatycznym będzie czuwała Rada. Jej pierwszym przewodniczącym został profesor Mariusz Majewski, prodziekan ds. nauki na Wydziale Nauk Medycznych.


- Nasze zadanie to sterowanie przedsięwzięciami Regionalnego Centrum Informatycznego - mówi profesor Mariusz Majewski.


Podczas inauguracyjnego spotkania wysunęły się na pierwszy plan problemy związane z komunikacją między wydziałami UWM.


- Chodzi tutaj przede wszystkim o informacje jakim oprogramowaniem i bazą komputerową dysponują wydziały - tłumaczy profesor Majewski. - Musimy mieć wiedzę na temat potencjału wydziału.


Członkowie Rady Programowej rozmawiali także o dwóch największych projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: o Projekcie BIO i Projekcie Techno.


- Powinniśmy skoordynować działania, aby oprogramowanie i sprzęt komputerowy, który chcemy kupić dla jednostek biorących udział w projektach, nie dublowało się z tym, co będzie kupione w ramach projektu - wyjaśnia nowy przewodniczący Rady Programowej RCI.


Spontanicznie zrodziła się idea powołania Regionalnego Centrum Egzaminacyjnego ECDL, które powstałoby w strukturach RCI. Doktor Anna Wiśniewska z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa argumentowała, że na jej Wydziale jest wielu chętnych do uzyskania certyfikatu ECDL, ale z powodów formalnych uczelnia nie może zorganizować takich egzaminów. Regionalne Centrum Informatyczne mogłoby takie zadania spełniać.


Spotkanie Rady Programowej było także okazją do zaprezentowania obecnego stanu rzeczy, czyli przedstawienia na jakim etapie są programy realizowane przez Regionalne Centrum Informatyczne.


1. W ramach konsorcjum Pionier RCI bierze udział w Projekcie Platon. Usługi realizowane w ramach projektu Platon to: usługa wideokonferencji, usługa eduroam, usługa obliczeń kampusowych, usługa interaktywnej telewizji HD. Projekt wart jest 80 mln zł, a uczelni uszczknie z tego tortu 1,5 mln zł.


2. RCI bierze też udział w projekcie „Rozbudowa 21 środowisk sieci teleinformatycznych nauki - New MAN w ramach Konsorcjum Pionier. UWM otrzyma na ten cel 2,1 mln złotych. - Chodzi tutaj o zwiększenie przepustowości Internetu. Najlepiej to zobrazować przykładem - mówi Tomasz Wilczyński, zastępca dyrektora RCI. - Po skończonym projekcie będziemy mogli transmitować, w pełnej rozdzielczości, na przykład operacje.


3. Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych - to największy program, w którym bierze udział RCI. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wybudowana siedziba RCI, bo na razie informatycy są rozproszeni po całym Kortowie. Sama wartość infrastruktury i oprogramowania w tym projekcie to 4,5 mln zł.


- Warto dodać, że wciąż czekamy, kiedy Urząd Marszałkowski ogłosi nabór wniosków, bo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 chcemy zrealizować projekt „Rozwój infrastruktury e-Kortowo" - dodaje Tomasz Wilczyński. - Już zaangażowaliśmy 300 tys. złotych w jego realizację m.in. podłączając do sieci Szpital Uniwersytecki. Co najważniejsze: we wszystkich realizowanych przez nas projektach korzystamy z zewnętrznego dofinansowania: unijnego i ministerialnego.


Karol Fryta

na zdjęciu wizualizacja Regionalnego Centrum Informatycznego.