Fakty
Dziekan prawa wybrany

Dziekan prawa wybrany

Uzyskanie uprawnień habilitacyjnych oraz zacieśnianie współpracy między studentami, a samorządem to główne cele nowego dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Został nim prof. Stanisław Pikulski.


W lipcu premier Donald Tusk powołał prof. Bronisława Sitka na urząd prezesa Prokuratorii Generalnej. Tym samym prof. Sitek przestał być dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UWM. Pełniącym obowiązki został prof. Piotr Krajewski.


Wybory nowego dziekana odbyły się 14 września. Wystartowało dwóch kandydatów - prof. Piotr Krajewski oraz prof. Stanisław Pikulski.


- Pozostawiam wydział w bardzo dobrym stanie. Kiedy obejmowałem urząd byliśmy na 15. miejscu w rankingu dziennika "Rzeczpospolita", a teraz zajmujemy miejsce 8. Co istotne - mamy pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej aż do 2019 roku. Wszystkie osiągnięcia są wynikiem ciężkiej pracy bardzo wielu osób. Bez względu na wynik wyborów wiem, że zarówno prof. Krajewski, jak i prof. Pikulski dobrze poprowadzą wydział - przekonywał prof. Bronisław Sitek.


W wyborach udział wzięło 25 elektorów. Prof. Stanisław Pikulski otrzymał 16 głosów, a prof. Piotr Krajewski - 8. Jeden głos był nieważny.


- Chciałbym, aby moja kadencja zakończyła się otrzymaniem uprawnień habilitacyjnych - mówi prof. Stanisław Pikulski. - Ponadto będę dążył do zacieśniania współpracy pomiędzy studentami, kołami naukowymi, a samorządem - dodał.


Dziekan Pikulski zgłosił także kandydatury na prodziekanów. Na stanowisku prodziekana ds. studiów stacjonarnych pozostał prof. Piotr Krajewski. Prodziekanem ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju została prof. Mariola Lemonnier, prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych prof. Dorota Lis-Staranowicz, a prodziekanem ds. nauki prof. Jerzy Kasprzak.


Prof. Pikulski już raz był dziekanem WPiA. Kierował nim od powstania wydziału do objęcia dziekańskiej funkcji przez prof. Sitka w 2008 r.


syla

Na zdj. od lewej: prof. Piotr Krajewski, prof. Dorota Lis-Staranowicz, prof. Stanisław Pikulski, prof. Mariola Lemonnier oraz prof. Jerzy Kasprzak.

 

Film TUTAJ