Fakty
Wspólne działania dla dobra uczelni

Wspólne działania dla dobra uczelni

Studenci mają jeszcze wakacje, ale władze uczelni nie odpoczywają. 6 września odbyło się spotkanie kolegium rektorskiego z dziekanami wszystkich wydziałów.


Dużo obowiązków i wyzwań czeka UWM w zbliżającym się roku akademickim. O konieczności zmiany sposobu myślenia o Uniwersytecie przekonywał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.


- Tylko spójne i wspólne działania mogą poprawić sytuację uczelni - mówił rektor.

Rektor zaapelował, aby przestrzegać uchwały przyjętej w styczniu br. w sprawie polityki kadrowej. Ponadto mówił o reorganizacji jednostek uwzględniającej specyfikę badawczą i dydaktyczną oraz wprowadzeniu elementów samodzielności i odpowiedzialności finansowej wydziałów.


Sprawy kadrowe zreferował prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr.


- Idziemy w dobrym kierunku. Bez grupowych zwolnień udało nam się odnotować spadek etatów o 36 - stwierdził prorektor.


O sytuacji w projektach naukowych mówił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki. Projekt Green University nie zakwalifikował się do puli projektów kluczowych w Urzędzie Marszałkowskim, ale cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ustalono już m.in skład zespołu programowego oraz zespoły robocze - wśród nich Zespół ds. Inteligentnych Technologii Energetycznych, Zespół ds. Efektywności Energetycznej Infrastruktury Uniwersytetu, Zespół ds. Badań nad Wykorzystaniem Alternatywnych Źródeł Energii, Zespół ds. Precyzyjnych Technologii w Rolnictwie, Leśnictwie i Gospodarce Wodnej, Zespół ds. Kształtowania Przestrzeni Przyrodniczo-Krajobrazowej Uniwersytetu, Zespół ds. Transportu Ekologicznego, Zespół ds. Akademickiego Ośrodka Przyrodolecznictwa, Zespół ds. Kształcenia i Badań w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii i Ochrony Środowiska, Zespół ds. Badań nad Społeczno- Ekonomicznymi Aspektami Funkcjonowania Green University.


Podsumowaniem letniej rekrutacji zajął się prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia.


Na zakończenie głos zabrał dr Aleksander Socha, kanclerz UWM.


- Dzięki termomedernizacji budynków uzyskamy obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ponadto oddaliśmy do użytku parking znajdujący się obok starej pętli. Ma 128 stanowisk, a koszt całej inwestycji wynosił 430 tys. zł. W tegorocznych planach mamy także oficjalne otwarcie kotłowni oraz zakończenie robót budowalnych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego - wyjaśniał kanclerz.

 

Film TUTAJ


syla