Fakty
Odszedł Georg Dietrich - przyjaciel UWM

Odszedł Georg Dietrich - przyjaciel UWM

Wielki przyjaciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i jego studentów, wielki przyjaciel Olsztyna i Polski. Chociaż miał 91 lat odszedł za wcześnie.

Czternastego czerwca 2013 w Offenburgu zmarł Georg Dietrich, doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, honorowy obywatel Olsztyna. Był to człowiek wielkich zasług dla Uniwersytetu i Olsztyna, prawdziwy przyjaciel. Zawsze żywo zainteresowany drugim człowiekiem, zawsze spieszący z pomocą, widzący w innych ludziach dobroć, ufny i serdeczny. To, że był takim człowiekiem wynikało z tego, że jako żołnierz przeszedł przez wojenne piekło. „Wiem, że sam nie naprawię świata, ale chcę pokazać, że każdy sam czyniąc dobro, może coś zmienić na lepsze w swoim otoczeniu" - wyjaśniał, gdy pytano go co było powodem organizowania transportów darów do Polski i dalszego wspierania Polaków.

Urodził się jako najstarsze dziecko w rodzinie rzemieślnika Georga, pracującego jako malarz i fotograf i modystki Walburgi z domu Feiler. W 1940 wcielony do Wehrmachtu, służył w wojsku do końca wojny, dochodząc do stopnia sierżanta i odznaczeń bojowych. Krótko po zakończeniu służby założył własne przedsiębiorstwo przewozowe, które w ciągu kilkudziesięciu lat rozwinął do wielkiej firmy spedycyjnej Georg Dietrich Internationale Spedition GmbH, z siedzibą w Offenburgu.

Georg Dietrich, razem z żoną Marią, znany jest z wielu działań charytatywnych. W 1981 włączył się do akcji „Polenhilfe", w ramach której Rada Miejska Offenburga przygotowała pomoc humanitarną dla polskiego miasta Olsztyn. W sierpniu tegoż roku Dietrich osobiście kierował nieodpłatnym transportem do Olsztyna, w kolejnych miesiącach odbył jeszcze dalsze pięć przejazdów. Był m.in. w przededniu wprowadzenia stanu wojennego, opuszczając Polskę w nocy z 12 na 13 grudnia 1981. Pracę humanitarną na rzecz Olsztyna kontynuował w kolejnych latach, regularnie organizując tzw. Mosty Świąteczne z transportami żywności, leków i odzieży. W lutym 1992 r.zainicjował, wspólnie z samorządami Offenburga i Olsztyna oraz biskupem warmińskim Edmundem Piszczem, działanie Niemiecko-Polskiego Kręgu Przyjaciół, a w 1998 r. powołał do życia Fundację Georga i Marii Dietrichów, działającą na rzecz współpracy polsko-niemieckiej młodego pokolenia. W Olsztynie wspierał finansowo budowę Liceum Katolickiego (późniejsze Gimnazjum Akademickie), działalność Szpitala Dziecięcego i Ośrodka dla Niesłyszących (a także Dziecięcego Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce), remont katedry św. Jakuba. Współpracował z Caritas diecezji warmińskiej. Bez niego nie byłoby partnerstwa miast Olsztyna i Offenburga.

Szczególne zasługi położył dla uczelni olsztyńskich. Przyczynił się do powołania Katedry Filologii Germańskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie do uzyskania środków na rozwój katedry i jej biblioteki. Organizował kursy polskich filologów w Niemczech oraz pobyt Niemców na Warmii i Mazurach, a także międzynarodową współpracę uczelnianą. Doprowadził do uruchomienia na Wydziale Humanistycznym Neofilologicznego Centrum Multimedialnego, któremu nadano jego imię. W 1995 r. G. Dietrich otrzymał Medal Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie W 2000 r. wszedł w skład Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który w 2002 nadał mu tytuł doktora honoris causa. Wsparł finansowo budowę nowej siedziby Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przekazał potem także wiele książek na potrzeby kierunku germanistyka. W 2005 r. UWM w podzięce jedną z auli na tym wydziale nazwał aulą im. Georga i Marii Dietrichów. Współpraca naukowa i kształcenie studentów żywo interesowały go odkąd tylko zaczął bywać w Olsztynie, dlatego nic dziwnego, że był on jednym z ojców współpracy UWM i Uniwersytetu Technicznego w Offenburgu, której owocem jest wspólny kierunek biotechnologia w ochronie środowiska. Jeszcze ostatniej jesieni, podczas pobytu delegacji UWM na Uniwersytecie w Offenburgu, chociaż już niedomagał, to jeszcze wspierał działania na rzecz uruchomienia drugiego wspólnego kierunku.

Poza Polską Georg Dietrich organizował również pomoc humanitarną dla Rosji (głównie obwodu kaliningradzkiego).

Za swoją działalność doczekał się wielu wyróżnień, m.in. niemieckich odznaczeń państwowych, Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP (1995), papieskiego medalu „Pro Ecclesia et Pontifice" (1990), nagrody prezydenta Olsztyna - statuetki św. Jakuba (2006, wspólnie z żoną). W 2007 r. został kawalerem Orderu Uśmiechu, a w styczniu 1998 r. Rada Miasta Olsztyna, na wniosek Liceum Katolickiego wsparty przez szereg instytucji, nadała Georgowi Dietrichowi tytuł honorowego obywatela Olsztyna.

Na podst. wspomnień G. Dietricha „Z miłości do człowieka"

lek