Fakty
Prof. Christian von Bar - nowym doktorem honoris causa

Prof. Christian von Bar - nowym doktorem honoris causa

Dwudziestym siódmym doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego został prof. Christian von Bar z Uniwersytetu w Osnabrück w Niemczech. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich prawników.


Z wnioskiem o nadanie prof. Christanowi von Barowi doktoratu h.c. UWM wystąpił Wydział Prawa i Administracji. Ten doktorat to jeden z owoców partnerstwa powiatu olsztyńskiego i powiatu Osnabrück.


- W 2010 r. jednym z uczestników delegacji powiatu olsztyńskiego w powiecie Osnabrück był rektor prof. Ryszard Górecki. W czasie tej wizyty poznał profesora von Bara i zaproponował mu współpracę z naszą uczelnią. Profesor propozycje przyjął, a że jest prawnikiem - to zbliżył się z naszym wydziałem - opowiada prof. Bronisław Sitek, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM.


Decyzję o przyznaniu doktoratu Senat UWM podjął 25 stycznia 2013 r. „Za wybitne zasługi w zakresie syntezy europejskiego prawa prywatnego, rozszerzanie zainteresowania komparatystów zachodnioeuropejskich na prawo Europy Wschodniej, w tym prawo polskie, wkład w budowanie pomostów pomiędzy komparatystyką zachodnioeuropejską, a wschodnioeuropejską, inspirowanie, rozwój i promocję polskiej, a zwłaszcza warmińsko-mazurskiej, nauki prawa prywatnego" - czytamy w uzasadnieniu doktoratu.


Jego wręczenie odbyło się 22 marca. Uroczystość zgromadziła wielu gości, w tym Macieja Szpunara - wiceministra spraw zagranicznych, który poinformował, że Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych objął patronat nad uroczystością.


Witając gości, w tym - bohatera uroczystości - prof. Ryszard Górecki, rektor UWM powiedział, że przyjęcie prof. Christiana von Bara w poczet doktorów honoris causa UWM to zaliczenie go do grona nieśmiertelnych Uniwersytetu. Rektor podkreślił wysokie walory moralne profesora Bara i jego bogaty dorobek naukowy.


- Doktorat honoris causa jest przejawem naszego uznania dla ogromu zasług profesora oraz uznania dla jego osoby, której praca powinna być dla nas wzorem - podkreślił rektor.


Laudację na temat zasług profesora Bara wygłosił prof. Bronisław Sitek, a treść dyplomu odczytał prof. Andrzej Szmyt - dziekan Wydziału Humanistycznego, który przeprowadził procedurę doktorską.


Po odebraniu dyplomu prof. Bar wygłosił krótki wykład pt. Rola prawa porównawczego w tworzeniu europejskiego prawa prywatnego. Zanim jednak do niego przeszedł, podziękował za wyróżnienie.


- Mam świadomość gdzie się znajduję i cieniów przeszłości. Ja i moja rodzina wyrażamy miłość do tego kraju. To, że się tu razem spotykamy w bezproblemowej atmosferze zawdzięczamy Unii Europejskiej - stwierdził doktor h.c. - Mówiąc o UE mówi się o kryzysie. Jako prawnik zapewniam, że sposób w jaki nasze rządy i instytucje pracują na rzecz poprawy sytuacji w Europie - budzi zaufanie o przyszłość - zaznaczył profesor Bar.


Współpraca WPiA z prof. Barem od samego początku jest intensywna i owocna. Profesor pomógł WPiA uzyskać prestiżowy grant z Funduszu Wyszehradzkiego na międzynarodowe badania naukowe z dziedziny prawa porównawczego i prawa własności. UWM realizuje go wspólnie z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy i w Ołomuńcu oraz z uniwersytetem w Budapeszcie. Innym namacalnym dowodem tej współpracy są liczne publikacje, m.in. w wydawnictwie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Prof. von Bar już 2 razy brał udział w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez WPiA i poświęconych europejskiemu prawu porównawczemu. We współpracy z prof. Barem budowany jest zespół składających się z młodych naukowców Europy Środkowo-Wschodniej, którym kieruje prof. Sitek.


Prof. Bar jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych europejskich prawników, autorytetem w zakresie prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa porównawczego niemieckiego obszaru prawnego. Jest on. m.in. przewodniczącym Grupy Studyjnej Europejskiego Kodeksu Cywilnego oraz współtwórcą Europejskiego Instytutu Prawa. Badania naukowe prof. Bara są objęte patronatem Komisji Europejskiej.


Christian von Bar urodził się w 1952 r. w Hanowerze w rodzinie wywodzącej się z Dolnego Śląska. Studiował prawo na uniwersytetach we Freiburgu, w Kilonii i w Getyndze. Doktorem nauk prawnych został w 1976 r. W 1981 r. został profesorem na uniwersytecie w Osnabrück, z którym jest związany do dziś.
Wśród 27 obecnie doktorów h.c. UWM, z zagranicy najwięcej jest Niemców - 5. W tym gronie znajduje się m.in. prof. dr Hans-Gert Pöttering były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, również mieszkaniec powiatu Osnabrück.

lek

Galeria zdjęć TUTAJ

Film TU