Fakty
Nowi profesorowie. Ks. prof. Ryszard Hajduk

Nowi profesorowie. Ks. prof. Ryszard Hajduk

Najmłodszym stażem profesorem na UWM jest ks. prof. Ryszard Hajduk z Wydziału Teologii UWM. Niedawno odebrał nominację profesorską z rąk prezydenta RP.


Profesor Ryszard Józef Hajduk urodził się 3 lutego 1966 roku w Rudzie Śląskiej. W 1985 roku wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, a tym samym rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie. W roku 1992 uzyskał stopień magistra teologii.


Bezpośrednio po święceniach kapłańskich został skierowany na dalsze studia teologiczne do Niemiec celem uzyskania doktoratu z teologii pastoralnej i homiletyki. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana w Würzburgu w latach 1992-1995, wieńcząc je dyplomem doktorskim uzyskanym za pracę pt. "Duszpasterski wymiar kazania". W tym czasie uczestniczył w kursach psychologiczno-pastoralnych z zakresu tzw. dynamiki grupowej i Pastoral Counseling, organizowanych w Niemczech i Irlandii.


Powrócił do Polski i w 1995 r. podjął zajęcia z psychologii pastoralnej i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie oraz zajęcia z homiletyki w Studium Homiletycznym Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (do roku 1997). W roku 2000 prowadził zajęcia z teologii w College'u Teologicznym im Św. Tomasza z Akwinu w Orenburgu (Rosja).


Po habilitacji, którą uzyskał w 2001 roku w Warszawie na podstawie rozprawy "Kształtowanie relacji międzyosobowych w Kościele jako communio fidelium", został zatrudniony na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Praktycznej i Ekumenizmu. Nominację profesorską otrzymał w dziedzinie nauk teologicznych. Kieruje Katedrą Teologii Praktycznej WT UWM w Olsztynie, a także od 2009 roku gościnnie wykłada na Uniwersytecie Katolickim Św. Pawła w Cochabambie (Boliwia).


Opublikował kilkanaście pozycji książkowych oraz kilkadziesiąt artykułów w kraju i za granicą, a także tłumaczył teksty (głównie z języka niemieckiego i włoskiego) dla potrzeb wydawniczych. Promotor prawie 40 prac magisterskich oraz jednego doktoratu. Sprawuje opiekę naukową nad kilkoma doktorantami i prowadzi warsztaty pastoralno-homiletyczne.


W centrum jego zainteresowań naukowych znajduje się problematyka kaznodziejska i pastoralna, zwłaszcza teologia ewangelizacja, komunikacja kaznodziejska i dydaktyka homiletyki oraz duszpasterstwo mistagogiczne, terapeutyczna funkcja działalności pastoralnej i duchowość duszpasterska. Jako kapłan angażuje się także w pracę duszpasterską (głównie rekolekcje i misje parafialne. Jego hobby to muzyka klasyczna, kino i górskie wędrówki.


rh