Studenckie życie
Założyli biały symbol

Założyli biały symbol

Studenci trzeciego roku Wydziału Nauk Medycznych UWM włożyli po raz pierwszy białe fartuchy. Odbyło się to jednak nie w uniwersyteckim szpitalu, lecz w podczas uroczystej ceremonii.

 

Ceremonia białego fartucha na UWM odbyła się już po raz trzeci (18.05.). Przyszli lekarze odebrali je z rąk swoich opiekunów. Fartuchy symbolizują nowy etap w ich kształceniu - zamianę teorii na praktykę.

- To ważny moment w procesie kształtowania studentów kierunku lekarskiego - stwierdził podczas ceremonii prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych. - To rozpoczęcie nowego praktycznej nauki zawodu i coraz częstsze kontakty z pacjentami. To służba lekarza wobec pacjentów, bo największym zaszczytem jest służyć innym. Jeśli będzie służyć innym, wtedy będzie dobrym lekarzem.

Trzeba być dumnym ze swoich osiągnięć, ale nie zarozumiałym. Pamiętajcie o pokorze. Pokora przychodzi z wiekiem i wiedzą - przekonywał dziekan.
Wśród studiujących medycynę są obywatele m.in. Kanady, Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Nigerii, RPA czy Tajwanu.


- To już trzy lata, od czasu gdy rozpoczęliśmy kształcenie w języku angielskim. Jestem niezwykle dumny, że mogę dziś gościć na tej uroczystości młodych ludzi z tak wielu krajów - podkreślał prof. Jerzy Gielecki, prodziekan opiekujący się grupą obcokrajowców.
W Centrum Konferencyjnym, gdzie odbyła się uroczystość, nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, a także reprezentantów miejscowych szpitali. Na widowni zasiadły także rodziny studentów.

Studenci jako podziękowanie za trud włożony w ich naukę, wręczyli wykładowcom konwalię - symbolem medycyny.

Po wręczeniu fartuchów prof. Jarosław Fedorowski z Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jorku wygłosił wykład o roli szpitali uniwersyteckich w systemie ochrony zdrowia. Uroczystość zakończył występ studentów Instytutu Muzyki UWM oraz zespołu „Tymczasem" pod kierownictwem Tomasza Szymusia.

Galeria zdjęć TUTAJ                                                                                                       lek, syla

Ceremonie Białego Fartucha odbywają się w większości amerykańskich oraz na wielu europejskich uniwersytetach medycznych. Uroczystość jest popularna zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Jej celem jest propagowanie wartości humanistycznych w medycynie.