Studenckie życie
Doktoranci chcą ulg

Doktoranci chcą ulg

Samorządy doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN domagają się zniżek w opłatach za przejazdy koleją i komunikacją miejską w Olsztynie.

 

Na najbliższej sesji olsztyńskiej Rady Miasta, 30 stycznia, Justyna Borawska, przewodnicząca samorządu doktorantów UWM będzie przekonywać radnych do przyznania im zniżek w opłatach za autobusy miejskie w Olsztynie. Dlaczego doktoranci chcą zniżek?


Po wprowadzeniu w Polsce systemu bolońskiego opartego na trójstopniowym modelu kształcenia doktoranci kontynuujący naukę na studiach doktoranckich w myśl polskiego prawa są studentami. Są oni zobowiązani, oprócz uczestnictwa w wykładach i lektoratach, także do prowadzenia zajęć ze studentami w ramach praktyk zawodowych. Nie wszyscy jednak otrzymują z tego tytułu stypendia.


Na 1.10.2012 r. liczba doktorantów UWM i IRZiBŻ PAN wynosiła 667 osób, z których 250 wzięło udział w przeprowadzonej przez samorząd doktorantów ankiecie.


- Dzięki niej dysponujemy aktualnymi danymi dotyczącymi przychodów ZKM z tytułu przejazdów doktorantów. Aż 74% ankietowanych korzysta z komunikacji miejskiej, co daje sumę ok. 240 tys. zł rocznie. Przenosząc to na ogólną liczbę doktorantów możemy mówić o kwocie ok. 641 tys. zł rocznie. Średnio zatem doktorant wydaje ok. 80 zł miesięcznie na bilety MPK. 24% badanych zadeklarowało, że gdyby Rada Miasta Olsztyna wprowadziła ulgi na przejazdy komunikacją miejską dla doktorantów to zaczęliby z niej korzystać. Oznacza to, że przychód ZKM zwiększyłby się o ok. 77 tys. zł rocznie (nawet po wprowadzeniu 50% ulgi) - wyjaśnia Piotr Dubiński, rzecznik prasowy samorządu doktorantów UWM.


Olsztyn jest miastem uniwersyteckim. Władze takich miast jak: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra przyznały doktorantom ulgi.


- Kalkulacja zysków i strat powinna być uzupełniona o profity wizerunkowe, które przyniesie pozytywna decyzja Rady Miasta Olsztyna. Z całą pewnością decyzja o przyznaniu doktorantom ulg w przejazdach pozytywnie wpłynie na wizerunek ZKM, jak również samej Rady Miasta Olsztyna - mówi Katarzyna Szczepankowska, członek samorządu doktorantów UWM (na zdjęciu).

lek