Nauka
Milion dla Wydziału Nauki o Żywności

Milion dla Wydziału Nauki o Żywności

Kierunek technologia żywności i żywienie na Wydziale Nauki o Żywności znalazł się w gronie zwycięzców konkursu Milion na najlepsze programy studiów. Efekt? Dodatkowy milion złotych.


Konkurs zorganizowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przygotowania WNoŻ do udziału w nim trwały praktycznie cały ubiegły rok akademicki i były związane z koniecznością dostosowania programu do wymagań znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym. Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka na UWM otrzymał w rankingu konkursu 105 pkt. i uplasował się na 13 pozycji (4 wydziały uzyskały tę samą punktację).


- Warto docenić starania wszystkich uczelni, które zgłosiły się do konkursu. Kreatywność w udoskonalaniu programów studiów była imponująca np. studenci technologii żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim uczą się o alergenach pokarmowych, które trapią coraz szerszą grupę konsumentów - podkreśla prof. Barbara Kudrycka minister. nauki i szkolnictwa wyższego.

- Analiza wniosków dała nam wiele satysfakcji i upewniła nas w tym, że oddanie kształcenia w autonomiczne władanie uczelni było dobrym posunięciem. Znakomitych pomysłów było wiele, wielu rozwiązań nie wymyśliłby nawet najlepszy ewaluator. Świadczy to o unikatowym dorobku wydziałów i potwierdza, że Krajowe Ramy Kwalifikacji są dla uczelni dużą szansą - mówił po ogłoszeniu wyników prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący zespołu ekspertów oceniających wnioski

- Dodatkowe finanse przeznaczymy na doskonalenie jakości kształcenia na poziomie studiów magisterskich, m.in. organizację studenckich praktyk, włączenie praktyków i pracodawców w program kształcenia, tworzenie struktur i procedur zapewniania jakości, wdrożenie różnego typu badań ankietowych, ich upowszechnianie oraz tworzenie nowoczesnych systemów ewaluacji efektów kształcenia. Spodziewamy się, że dodatkowy milion wpłynie na konto wydziału do końca tego roku - mówi dr hab. Iwona Konopka, prodziekan ds. kształcenia WNoŻ.

W konkursie wzięło udział 207 kierunków, nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Wśród zwycięzców znajdują się: 24 kierunki z dziedziny nauk technicznych, 14 kierunków z dziedziny nauk społecznych, 9 kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, 6 kierunków z dziedziny nauk ścisłych, 3 kierunki z dziedziny nauk przyrodniczych, 3 kierunki z dziedziny nauk rolnych, 2 kierunki z dziedziny nauk medycznych, 1 kierunek z dziedziny sztuk plastycznych.

mah