Nauka
Kobiety w biznesie

Kobiety w biznesie

Przedsiębiorczość kobiet to ważne wyzwanie współczesnych społeczeństw, a jednocześnie złożone zjawisko. Z jednej strony jest tu wyraźny kontekst ekonomiczny, a z drugiej podejmowanie działalności na własny rachunek przez kobiety i wchodzenie w rolę właścicielek firm jest mocno uwarunkowane kulturowo.


Kraje, które dają szansę wszystkim swoim obywatelom (także kobietom), by ujawnili swoje możliwości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, odnotowują szybki wzrost ekonomiczny. Zatem wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości tkwiącego w kobietach to źródło wzrostu dobrobytu społeczeństw.


W dniu 30 lipca 2013 r. w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbyło się spotkanie inaugurujące projekt badawczy z Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki Niemieckie przedsiębiorczynie w Polsce vs. Polskie przedsiębiorczynie w Niemczech: porównanie społeczno-kulturowego zjawiska europeizacji. Celem projektu jest zbadanie obecności kobiet na niemieckich i polskich rynkach jako zjawiska społeczno-kulturowego. Z perspektywy europeizacji oraz globalizacji ważne jest zbadanie, czy i w jakim stopniu niemieckie kobiety są aktywne na polskim rynku, względnie polskie kobiety są aktywne na rynku niemieckim, z punktu widzenia przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście - prof. Mirosław Gornowicz - prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju i prof. Janusz Heller - dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz wykonawcy projektu: ze strony polskiej - prof. Roman Kisiel - kierownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej, prof. Renata Marks-Bielska - kierownik projektu, dr Karolina Babuchowska, dr Wiesława Lizińska, dr Krzysztof Szulborski, ze strony niemieckiej (z Fachhohschule w Bielefeld) - prof. Astrid Kruse - kierownik projektu, Katja Brickwedde, Marianna Gevorski.


Jest to czwarty projekt realizowany w bilateralnej współpracy z partnerami z Fachhohschule w Bielefeld. Współpraca została zapoczątkowana przez prof. Romana Kisiela i prof. Richarda Merka. Wcześniej zrealizowano następujące projekty: Europäisch-Turkmenisches Weiterbildungszentrum für fachübergreifende Berufsqualifizierun im Gas- und Erdölsektor - europejski projekt Tempusa (2007-2010), Unternehmerbilder in Deutschland und Polen: Vergleich von Kompetenzen und Potenzialen - projekt przyznany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (2011-2012), Case Management in der Beschäftigungsförderung und im Gesundheitswesen, DE2 LLP-Leo-Gru (BiBB) - międzynarodowy projekt przyznany przez Komisję Europejską (2013-2014).


Za kilka miesięcy będziemy mogli podzielić się wynikami przeprowadzonych badań. Oczekujemy, że dostarczą one ważnych informacji nie tylko dla nauki, lecz także dla praktyki gospodarczej.

syla