Nauka
W Kortowie będą się kształcić mediatorzy

W Kortowie będą się kształcić mediatorzy

Wydział Prawa i Administracji UWM uruchamia od października tego roku pierwsze w regionie podyplomowe studia z zakresu mediacji i innych alternatywnych form rozwiązywania sporów. Kształcenie będzie trwać 2 semestry.


- Chcemy zainteresować nimi nie tylko prawników, kuratorów czy pedagogów. Mediatorem może próbować zostać w zasadzie każdy bez względu na dotychczasowe wykształcenie - wyjaśnia dr Adam Zienkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UWM, prawnik, mediator, kierownik studiów.


W programie studiów jest blok zajęć ogólnych (psychologia konfliktu, komunikacja, retoryka, negocjacje, kompendium prawa dla mediatorów) oraz blok bezpośrednio dotyczący mediacji (m.in. w sprawach karnych, nieletnich, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych i sporach zbiorowych). Studenci będą uczestniczyć oprócz wykładów w specjalnych zajęciach warsztatowych. - Udało nam się zaprosić do współpracy znakomitych wykładowców. Na przykład dr Anna Kalisz praktykowała jako mediator w Dallas (USA) w kancelarii prawniczej, mgr Marzena Gemra jest psychologiem, biegłym sądowym, praktykowała w Tokio (Japonia) - dodaje dr Zienkiewicz.


Czy warto uruchamiać takie studia w Olsztynie? Oczywiście! - twierdzi dr Zienkiewicz. - W naszym mieście brakuje dyplomowanych mediatorów po kierunkowych studiach. Najbliższe studia podyplomowe kształcące mediatorów są dopiero od roku w Warszawie. Sędziów olsztyńskich sądów, a zwłaszcza osoby potrzebujące mediacji powinien ucieszyć wzrost liczby wykwalifikowanych mediatorów w naszym regionie. Mediatorzy, którzy w Polsce już działają, często mają ukończone jedynie kilkudniowe kursy, a mediowanie nie jest ich pierwszym zawodem. Natomiast do rozwiązania poważnego problemu potrzebni są profesjonalnie przygotowani i etycznie zmotywowani zawodowi mediatorzy. Mediacja to nie tylko zawód to również misja, sztuka i pasja.


Inauguracja studiów mediacyjnych na UWM prawdopodobnie zbiegnie się z ważnym wydarzeniem - Międzynarodowym Dniem Mediacji, w którego obchody Wydział Prawa i Administracji UWM postara się włączyć. To chyba dobry prognostyk dla nas i wszystkich wspierających polubowne rozwiązywanie sporów- śmieje się dr Zienkiewicz.


Małgorzata Hołubowska


Szczegółowe informacje na temat studiów TUTAJ


Mediacja to rozmowa stron, w której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu.
Mediator to osoba „zarządzająca" konfliktem. Bezstronna i pozostająca bez wpływu na wynik rozmów pomiędzy stronami konfliktu. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny - nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny - dba o równowagę stron w trakcie całego procesu. Najczęściej mediatorem jest osoba z wykształceniem wyższym psychologicznym, prawniczym, pedagogicznym czy socjologicznym. Zdarzają się jednak osoby z innych zawodów. Mediacje prowadzone są poza budynkiem sądu, w ośrodkach mediacji. W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie.