Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w PolsceJeść czy nie jeść? Oczywiście jeść! Jedzenie jest konieczne, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Jednak problem nie tkwi w jedzeniu, ale w prawidłowym odżywianiu.

Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnychNauczanie historii zmierza współcześnie do ukazywania nie tylko wielkich zdarzeń i syntez politycznych, ale prezentowania także mikrohistorii - drobnych wydarzeń i prywatnych mikroświatów zwykłych ludzi. Intencją Autorki było „przetarcie" drogi mikrohistorii do przestrzeni kształcenia początkowego.

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturachKsiążka pod redakcją ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sztychmilera wpisuje się w nurt publikacji podejmujących temat wciąż aktualny, wzbudzający duże zainteresowanie, a nierzadko równie silne kontrowersje - zawieranie małżeństwa.

Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnymKontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, powszechnie zwane podsłuchem, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł pozyskiwania dowodów w procesie karnym. Tego rodzaju działania organów władzy budzą żywe reakcje, dyskusje i podejrzliwość związaną z niejawnością podsłuchu, dlatego też celem autorki prezentowanej publikacji było przedstawienie złożonych zagadnień kontroli rozmów telefonicznych w polskim procesie karnym w aspekcie ochrony praw człowieka.

Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrolaAutor prezentowanej książki - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, a jednocześnie wieloletni radny powiatu mrągowskiego (radca prawny) - doszedł do wniosku, że istniejące regulacje, zawarte tak w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w innych aktach prawnych odnoszących się do funkcjonowania powiatu, nie udzielają pełnej i jednoznacznej odpowiedzi na temat zakresu kompetencji rady.

Wariantywność gramatyczna w językach słowiańskich: studium morfonologiczne (na materiale współczesnych języków wschodniosłowiańskich w konfrontacji z językiem polskim)Książka została napisana w języku rosyjskim, składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów oraz części zawierającej wnioski. Do tekstu dołączono wykaz wybranych źródeł oraz bibliografię.

Wydawnictwo

Między irredentą a kolaboracją.Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, pod red. Norberta Kasparka i Andrzeja Szmyta