Wydawnictwo
Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce

Żywieniowe podłoże zagrożeń zdrowia w Polsce

Jeść czy nie jeść? Oczywiście jeść! Jedzenie jest konieczne, by organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Jednak problem nie tkwi w jedzeniu, ale w prawidłowym odżywianiu.

Jak pisze Lidia Wądołowska „żyjemy coraz dłużej [...] coraz więcej mieszkańców rozwiniętych krajów świata cieszy się w miarę dobrym zdrowiem przez dużą część swojego życia. Te sukcesy zawdzięczamy m.in. poprawie higieny i warunków bytowania, lepszej dostępności do dobrej jakości wody, rozwojowi medycyny [...]".

Prezentowana publikacja jest ze względu na kompleksowe ujęcie zagadnienia żywieniowych zagrożeń zdrowia Polaków unikalna na rynku wydawniczym. Charakteryzując sytuację zdrowotną w Polsce i na świecie, autorka uwzględniła zróżnicowanie geograficzne czynników ryzyka występowania chorób i na tym tle przedstawiła problemy żywieniowe poszczególnych grup populacyjnych, również tych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Ważną częścią pracy jest rozdział ukazujący perspektywy zagrożeń zdrowia w Polsce na tle żywieniowym. W pracy zawarto liczne zestawienia, rysunki poglądowe. Publikację zamyka obszerna bibliografia.

Jest to wydawnictwo, po które sięgnie z pewnością szeroki krąg czytelników ze względu na jego wartość merytoryczną i poznawczą.

 

Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa - tutaj