Wydawnictwo
Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach

Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach

Książka pod redakcją ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sztychmilera wpisuje się w nurt publikacji podejmujących temat wciąż aktualny, wzbudzający duże zainteresowanie, a nierzadko równie silne kontrowersje - zawieranie małżeństwa.


Składają się na nią cztery rozdziały. W rozdziale I („Zawieranie małżeństwa w prawie polskim") poruszono takie zagadnienia, jak: okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa uwzględnione w polskim prawie rodzinnym, pokrewieństwo jako przeszkoda małżeńska w świetle rozwoju technik wspomaganej prokreacji, zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią, zawarcie małżeństwa przez osobę transseksualną, zawarcie małżeństwa za pośrednictwem pełnomocnika oraz rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej.

 

Na rozdział II („Zawieranie małżeństwa kanonicznego") składają się opracowania dotyczące: delegowania uprawnień do asystowania przy zawieraniu małżeństwa, warunków zawierania małżeństw mieszanych, zwarcia małżeństwa przez pełnomocnika w prawie kanonicznym, przeszkody przyzwoitości publicznej oraz form zawarcia małżeństwa mieszanego. Rozdział III („Zawieranie małżeństwa w różnych państwach") obejmuje omówienie zawierania małżeństwa religijnego w prawie angielskim i skutków cywilnych zawarcia małżeństwa kanonicznego w hiszpańskim systemie prawnym oraz zestawienie zasad zawierania małżeństwa w Polsce, Federacji Rosyjskiej, na Białorusi i Ukrainie. Autorzy ostatniego rozdziału publikacji („Zawieranie małżeństwa w różnych religiach i kulturach") zapoznają Czytelnika z często tak mało znanymi mu tematami, jak: małżeństwo mieszane w judaizmie, islamie i chrześcijaństwie na tle prawa rzymskiego i europejskiego, zawieranie i rozwiązywanie małżeństwa w judaizmie rabinicznym, koncepcja małżeństwa, w tym małżeństwa mieszanego, a także pozycja kobiety w islamie, spojrzenie na małżeństwo w religii prawosławnej oraz afrykańskie małżeństwo zwyczajowe na przykładzie wybranych grup etnicznych Togo.

 

Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa UWM - przejdź