Wydawnictwo
Między irredentą a kolaboracją.

Między irredentą a kolaboracją.

Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki, pod red. Norberta Kasparka i Andrzeja Szmyta


Już po raz trzeci ukazuje się tom rozpraw pod wspólnym tytułem „Między irredentą a kolaboracją”.
Inicjatorem ukazania się tego wydawnictwa zbiorowego był prof. Sławomir Kalembka.
W prezentowanym tomie pomieszczono 16 artykułów: od analizy traktatu Ignacego Lubicz-Czerwińskiego poprzez przedstawienie kwestii ubóstwa w odniesieniu do postaw profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, życia kulturalnego Wielkiej Emigracji we Francji, ukazania postaci Tadeusza Czackiego, na którego przykładzie – w warunkach zaboru rosyjskiego – rozpatrywany jest moralny dylemat: opór czy uległość wobec zaborcy. Ostatnie teksty to ukazanie postaw społeczeństwa polskiego wobec rosyjskiego zaborcy w Królestwie Polskim w latach 1914-1915 w świetle źródeł legionowych, przedstawienie
postaci hr. Karola Korwin-Milewskiego jako konesera sztuki, ale też „polsko-rosyjskiego” magnata. Tom zamyka omówienie prasy polskiej na Ukrainie w latach pierwszej wojny światowej.
Jak podał Sławomir Kalemba we Wprowadzeniu, w sumie w serii Między irredentą a kolaboracją ukazało się 36 artykułów. Dotychczas dominowały teksty dotyczące zaboru rosyjskiego (55%), stąd zrodził się postulat, aby w przyszłości podjąć kwestie związane z pozostałymi zaborami.

 

Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa UWM - przejdź