Aktualności
Międzynarodowa konferencja Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.)

W październiku 2013 r. minie 600 lat od zawarcia tzw. unii horodelskiej. Jest to znakomita sposobność, aby ponownie przyjrzeć się dziejom Litwy nie tylko w kontekście tejże unii, ale także w ramach szerszego dyskursu, dającego możliwość refleksji nad zrealizowanymi dotychczas zagadnieniami badawczymi, związanymi z dziejami Litwy na przestrzeni XIV-XIX w.
W dniach 12-13 września 2013 r. w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie (budynek Wydziału Humanistycznego, ul. Kurta Obitza 1) odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIV-XIX w.). Jej organizatorami są Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego.
Intencją organizatorów konferencji jest próba wskazania nowych perspektyw badawczych związanych z zagadnieniami ustrojowymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi, przemianami mentalnymi, procesami narodowotwórczymi, a także zwłaszcza stosunkami sąsiedzkimi Litwy w powyższym okresie. Zamysłem organizatorów jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów na poszczególne zagadnienia będące przedmiotem obrad.
Konferencję objęła swym patronatem Konsul Republiki Litewskiej w Olsztynie oraz Rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach.
Uroczyste otwarcie konferencji - 12.09.2013 r., godz. 10.30.