Aktualności
Wspólne posiedzenie KRASP i PAN

W dniach 4-5 lipca na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbędzie się wspólne posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Akademii Nauk.

Program

4 lipca 2013 (czwartek)

Godz. 14:30 - 16:00 - pierwsza część posiedzenia Prezydium KRASP w Sali 306 w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12b)

Godz. 16:00 - 16:15 - przerwa kawowa

Godz. 16:15 - 18:30 - druga część posiedzenia Prezydium KRASP w Sali 306 w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12b)


5 lipca 2013 r. (piątek)
9:00 - 11:00 - pierwsza część wspólnego posiedzenia Prezydiów PAN i KRASP w sali 306 w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12b) z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej - minister rozwoju regionalnego i Jacka Protasa - marszałka województwa warmińsko-mazurskiego,
11:00 - 11:30 - przerwa kawowa
11:30 - 13:00 - posiedzenia Prezydiów PAN i KRASP w odrębnych salach w Bibliotece Uniwersyteckiej: sala 306 - KRASP, sala 307 - PAN
13:00 - 13:30 - konferencja prasowa
15:00 -17:30 - kontynuacja wspólnego posiedzenia Prezydiów KRASP i PAN w sali 306 w Bibliotece Uniwersyteckiej
17:30- 19:00 - zwiedzanie miasteczka akademickiego

Tematyka obrad
Wspólne posiedzenie prezydiów KRASP i PAN będzie poświęcone m.in. następującym tematom:
1. finansowanie badań z wykorzystaniem środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in. inteligentne specjalizacje,
2. inicjatywa "Green universities",
3. ocena zasad ewaluacji i parametryzacji,
4. zmiany legislacyjne dotyczące ścieżki kariery naukowej,
5. nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście badań naukowych,
6. open access (wspólne stanowisko KRASP-PAN),
7. komisje etyczne (ministerialne, środowiskowe, zespół rzeczników przy MNiSW) - zakres ich kompetencji,

Natomiast na posiedzeniu Prezydium KRASP zostaną omówione m.in. następujące kwestie:
1. projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (jeśli zostanie opublikowany),
2. wybór przez KRASP członków RGNiSW,
3. Study in Poland (stanowisko Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP),
4. oczekiwania KRASP wobec MNiSW w zakresie promocji szkolnictwa wyższego za granicą,
5. współpraca KRASP - pracodawcy RP.

Stan na 20.06.2013