Aktualności

KLUB PRACOWNIKÓW UWM Baccalarium zaprasza w środę 16.01.2013 o godzinie 16.30 "Wieczór kolęd przy pianinie". Śpiewa Chór UTW „ Pasjonata " pod dyrekcją Natalii Kaczmarczik

Aktualności

Biblioteka Kulturalna zaprasza do gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej na kolejny wykład z cyklu (pop)kulturalnego pt."Między sacrum a profanum. Rytuały sceniczne muzyki metalowej".

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM do udziału w stażach w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur

Aktualności

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma zaszczyt zaprosić na Koncert Świąteczny w wykonaniu agend zrzeszonych w Akademickim Centrum Kultury.

Aktualności

Naukowe Koło Florystów i Miłośników Roślin Ozdobnych oraz studenci kierunku ogrodnictwo Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa serdecznie zapraszają na wystawę pt. Boże Narodzenie - Trendy 2012.

KLUB PRACOWNIKÓW UWM Baccalarium zaprasza w piątek 14.12.2012 r. o godz. 15.00 na wystawę bożonarodzeniowego rękodzieła artystycznego. Istnieje możliwość zakupu eksponatów.

Aktualności

KLUB PRACOWNIKÓW UWM Baccalarium zaprasza w środę 12.12.2012 r. o godz. 16.00 na wernisaż prac Marty Bulik - „Ciała w tłumie"

Aktualności

KLUB PRACOWNIKÓW UWM Baccalarium zaprasza we wtorek 18.12.2012 r. o godz. 17.00 na Wigilię klubową z udziałem: Chóru Chłopięco - Męskiego Miasta Olsztyna pod dyr. prof. J. Wojtkowiaka, K. Lewandowskiego z zespołem, który zaśpiewa piosenki M. Grechuty oraz M. Dziemidowicza.

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie pierwszego w Polsce dyskusyjnego klubu serialowego, który powstał przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Aktualności

KLUB PRACOWNIKÓW UWM Baccalarium zaprasza w środę 5.12. 2012 o godz. 16.00 na Cykliczne spotkania z historią WEHRMACHT Punkt zwrotny. Prowadzi: dr Tomasz Gajownik