Varia
Wystąpienie prof. Winfrieda Liebera, Rektora Uniwersytetu w Offenburgu

 

Profesor Winfried Lieber
Rektor Uniwersytetu w Offenburgu
Członek Senatu Konferencji Rektorów Niemieckich (HRK)

 

 

Drodzy Koledzy,
Panie i Panowie,

 

 

jako członek Senatu Konferencji Rektorów Niemieckich (HRK) cieszę się, że mogę przekazać Państwu najlepsze życzenia, także w imieniu Prezydenta Konferencji Rektorów Niemieckich Profesora dr. Horsta Hipplera, na ręce Pana Rektora, życząc udanego urzędowania. Prezydent HRK przekazuje te życzenia także do wszystkich nowych polskich rektorów, którzy zaczynają kadencję od tego roku akademickiego. Jako Konferencja Rektorów Niemieckich patrzymy z przyjemnością na doskonałą współpracę pomiędzy polskimi i niemieckimi uczelniami. Jeśli chodzi o ilość, wg danych z Higher Education Compass (HRK) liczba przyjęć na studia prawie się podwoiła do 1200 przyjęć od 2005 (wtedy około 650). Jeśli chodzi o jakość, współpraca obejmuje coraz większą liczbę wspólnych programów studiów i projektów badawczych. Dla HRK ważne jest nie tylko to, że współpraca utrzymuje się na wysokim poziomie, ale także, że udaję się ją zintensyfikować. Pragniemy zwrócić się do naszych polskich kolegów, aby również ta kwestia była bliska ich sercom. HRK ze swojej strony gwarantuje kontynuację wieloletniej, opartej na zaufaniu współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

 

Ogólne ramy współpracy zbudowane są na doświadczeniach poszczególnych uczelni poprzez swoich wykładowców, naukowców, studentów oraz administrację i władze uczelni. To przywołuje na myśl współpracę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu w Offenburgu.

 

Jestem zaszczycony, że mogę przekazać Państwu również serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia od wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu w Offenburgu. Szczególne pozdrowienia kieruję do rektora Góreckiego, jak również do całej społeczności akademickiej w imieniu dr Georga Dietricha. Ze względu na jego ogromne wsparcie i zaangażowanie na rzecz współpracy naszych uczelni, pan Dietrich posiada tytuł doktora honoris causa i został mianowany członkiem zarządu fundacji wspierającej wzajemne relacje.

 

Przekazuję również najlepsze życzenia z okazji inauguracji nowego roku akademickiego od przewodniczącego naszej rady wykonawczej, dr. Wolfganga Brudera, byłego burmistrza miasta Offenburg. Cieszę się, że mogę Państwu przekazać również najlepsze życzenia na nowy rok akademicki, od partnerskiego miasta Offenburg, które dzisiaj reprezentowane jest przez zastępcę burmistrza pana Jopena. Miasto Offenburg, a szczególnie burmistrz Edith Schreiner serdecznie Państwa pozdrawiają. Miasto Offenburg jest bardzo zadowolone z ożywionej współpracy pomiędzy naszymi miastami, a szczególnie z wymiany akademickiej.

 

Te pozdrowienia i życzenia są równie szczere i mocne jak wdzięczność za zaufanie i możliwość bliskiej współpracy między naszymi uczelniami, od samego początku powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 1999 roku. Z biegiem lat nasze wspólne działania stale się rozszerzają. Urzeczywistnieniem naszej współpracy są studenci i pracownicy obecni w Olsztynie i Offenburgu. Szczególnie należy podkreślić wspólny program studiów magisterskich z zakresu inżynierii procesowej.

 

Muszę podziękować wszystkim kolegom, którzy byli zaangażowani w ten program i doprowadzili go do wielkiego sukcesu. Szczególnie chciałbym wspomnieć prof. Schneider z Offenburga i prof. Wojnowską-Baryłę z Olsztyna, ale również ustępującego rektora prof. Górniewicza, który wspierał program podczas swojego urzędowania. Delegacja z Offenburga i ja osobiście życzymy Państwu sukcesów na przyszłość. Z optymizmem oczekuję intensyfikacji naszej współpracy nie tylko pod względem ilości, ale także jakości z wspólnych projektów badawczych.

 

Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości oraz za uwagę.