eGazeta

 • 07/07/2014

  Sukces zespołu Kortowo

  Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” wywalczył pierwsze miejsce na V Międzynarodowym Festiwalu „Folklor Świata” w Zduńskiej Woli (4-6 lipca).
 • 07/07/2014

  Broker innowacji - zawód przyszłości

  Poprowadzi firmę, pomoże przedsiębiorcom wdrożyć nowe technologie i produkty, a innowacjami z przemysłu zainteresuje naukowców. Na Wydziale Nauki o Żywności ruszy elitarny kierunek - broker innowacji w przemyśle spożywczym.
 • 03/07/2014

  Nowi profesorowie

  Profesorowie Piotr Minkiewicz (WNoŻ) oraz Zenon Nogalski (WBZ) otrzymali 30 czerwca nominacje profesorskie z rąk Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
 • 03/07/2014

  Brązowy medal żeglarzy AZS UWM

  Załoga AZS UWM Olsztyn zdobyła brązowy medal na prestiżowych regatach w Kilonii. Byli jedynymi Polakami, którzy zajęli miejsce w strefie medalowej.
 • 02/07/2014

  Europejskie certyfikaty dla szpitala

  Etyka, profesjonalizm, rzetelność oraz efektywność zarządzania – za te zalety Uniwersytecki Szpital Kliniczny otrzymał dwie statuetki projektu„Rzetelni”.
 • 02/07/2014

  Będziemy kształcić specjalistów wojskowości

  UWM stale poszerza ofertę kształcenia. Od przyszłego roku akademickiego oferuje nowy atrakcyjny kierunek - wojskoznawstwo. Na początek na studiach licencjackich.
 • 02/07/2014

  Międzynarodowe dyskusje slawistów

  Kim mają być absolwenci studiów slawistycznych? Jak i po co uczyć tak niszowych języków, jak np. ukraiński? O tym m.in. dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji slawistycznej na UWM (24-25.06).
 • 30/06/2014

  Czerwcowe posiedzenie Senatu UWM

  Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Uniwersytetu, omówienie bieżącej sytuacji w sferze finansowej, gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych na tle ostatnich 10 lat, były m.in. tematem czerwcowego posiedzenia Senatu UWM (27.06.).
 • 27/06/2014

  Prorektorzy o finansach

  Rok 2013 dla polskich uniwersytetów publicznych był rokiem ograniczania kosztów i poszukiwania nowych źródeł finansowania w pogarszającej się sytuacji demograficznej.
 • 26/06/2014

  Pierwsze absolutorium studentów medycyny

  W salach kopernikowskich zamku olsztyńskiego 26 czerwca zabrzmiały słowa przysięgi lekarskiej. To tu pierwsi studenci kierunku lekarskiego odebrali karty absolutoryjne.

Strony