Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, oddział olsztyński Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz zapraszają na sesję naukową.

Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ połączona z VII International Session of Young Scientific Staff „Żywność – wczoraj, dziś i na zdrowe jutro” odbędzie się w dniach 23-24 maja w Olsztynie.

Obrady toczyć się będą w Hotelu Park (ul. Warszawska). Początek obrad – 23 maja o godz. 8.45. Podczas konferencji członkowie Komitetu Naukowego spośród wszystkich prezentowanych prac wybiorą i nagrodzą najlepsze z nich.

Patronat honorowy – rektor uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki

w kategorii