Żywienie i nowotwory

Katedra Żywienia Człowieka UWM zaprasza w dniach 13-14 czerwca na konferencję naukową „Żywienie i nowotwory”.

I Krajowa Konferencja NaukowaPolskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych pod patronatem Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk zainauguruje cykl „Dylematy nauki o żywieniu człowieka – dziś i jutro”.

Organizatorzy chcą, aby konferencje stały się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń oraz zaprezentowania aktualnych badań z zakresu nauki o żywieniu człowieka, realizowanych przez krajowe ośrodki naukowe.

Szczegółowy program:

http://ptnz.sggw.pl/wp-content/uploads/2017/12/Program_szczegolowy_Olsztyn_2018.pdf