Zrównoważony rozwój miast. Konferencja na Wydziale Teologicznym

Katedra Nauk o Rodzinie Wydziału Teologii UWM zaprasza na debatę poświęconą zrównoważonemu rozwojowi miast.

Konferencja Walka o przestrzeń. Krajobrazowe, społeczne i kulturowe aspekty zrównoważonego rozwoju miast odbędzie się w dniach 18-19 października w Centrum ekspozycyjnym „Stara Kotłownia” ul. Prof. Romana Prawocheńskiego 9, 11-041 Olsztyn Kortowo – Sala 2A i 2B

Współorganizatorzy: Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Katedra Architektury Krajobrazu, Katedra Gospodarki Nieruchomościami, Komisja Miasta KNE PAN

Konferencja ma charakter ogólnopolski z udziałem gości z zagranicy.

w kategorii